A Céginformációs Szolgálattól az egyes cégjegyzékbe bejegyzett adatok csoportosított céginformációként történő szolgáltatása is kérhető az alábbiak alapján:

  1.   A Céginformációs Szolgálathoz írásban benyújtott kérelemnek 
        tartalmaznia kell azokat a választott szempontokat, amelyek alapján a 
        gyűjtés az adatbázisban elvégezhető (pl. adott területen, adott
        időpontban, adott tevékenységet végző cégek - TEÁOR szám),
        továbbá meg kell jelölni azt is hogy a legyűjtés eredményeként kapott
        cégek bejegyzett adatai közül melyikre tartanak igényt.

  2.  A kérelmet nyomtatványon postán (1357 Budapest, Pf. 2.), faxon
       (06/1/795-0353) vagy elektronikus úton elektronikus aláírással ellátva
       (cegszolgalat(kukac)im.gov.hu) kell megküldeni a Céginformációs
       Szolgálat részére.

A csoportosított céginformáció költségtérítésének összege adatdíjból és rendszerhasználati költségtérítésből áll.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a csoportosított céginformáció esetében - a kért adatok alapján legyűjtött adatmennyiségtől függő és a fenti ártáblázat alapján kiszámított - költségtérítés mértékéről árajánlatban, írásban tájékoztatjuk.