--> Közlemény-minták

--> GYIKA felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése szerint e rendelet rendelkezéseit a 2015. január 1-jét követően a Cégközlönyben közzétett értékesítési hirdetmények alapján lefolytatott elektronikus értékesítésekre kell alkalmazni.

A felszámolási pályázatoknak és árverési hirdetményeknek már a 2015. január 1-jét követően hatályos törvényi és rendeleti szabályoknak kell megfelelniük, amelyek:
    - Cstv. 2015. január 2-ától hatályos rendelkezései,
    - 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet,
    - 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet.
   
Tájékoztatjuk, hogy semmilyen esetben és indokkal nincs mód arra, hogy olyan felszámolási pályázatok, árverési hirdetmények kerüljenek szerkesztésre küldésre és megjelenésre, amelyek nem az EÉR szabályait követik. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az EÉR szabályainak meg nem felelő közlemények figyelmeztetés mellett sem tehetők közzé, mert azok még hibásan sem alkalmasak a közzétételre. Lehetőség van azonban a közlemény visszavonására.

Mindaddig, amíg a Lektorátus úgy értékeli, hogy a beküldött közlemény egészét vagy nagy számú tartalmi elemét kell javítani, a Lektorátus általános hiánypótlási felhívást ad ki. Abban az esetben kerül kiküldésre eseti elemeket egyértelműen megjelölő felhívás, ha csupán néhány elem javítása szükséges.

A közlemény szövegét a Cégközlöny honlapjáról elérhető, erre a célra létrehozott elektronikus kommunikációs felületen keresztül küldhetik meg. (http://ckk.cegkozlony.hu/)

A közleményt egy alkalommal kell megjelentetni, így a költségtérítés összege: 15.000,-Ft.

A közlemények feltöltéséről és a kommunikációs felület használatáról bővebb információt talál az általános információk menüpont alatt, valamint a közlemények tartalmáról a közleményminták menüpont alatt tájékozódhat.