FELSZÁMOLÓK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSÁNAK ÉS ÁRVERÉSI HIRDETMÉNYEINEK LEKTORÁLÁSA ELEKTRONIKUS ÚTON

1.A közlemény szövegét a Cégközlöny honlapjáról elérhető, erre a célra
létrehozott elektronikus kommunikációs felületen keresztül küldhetik
meg (http://ckk.cegkozlony.hu/) és itt követhetik azok útját, valamint a
közzététel dátumát.

2.    A felszámolás során közzéteendő pályázati felhívás tartalmi elemei
eltérnek attól függően, hogy a felszámolási eljárás megindítása
iránti kérelem
benyújtása (nem pedig a felszámolás kezdő napja)
a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet hatályba lépése (2009. október
29.) előtt vagy után történt. Amennyiben a felszámolási eljárás iránti
kérelem benyújtása 2009. október 29-e előtt történt, úgy erre a
tényre a kísérő levélben utalni kell. Amennyiben a közleményhez
csatolt kísérőlevél nem utal a felszámolás kezdeményezésének
időpontjára, a Lektorátus az adott közlemény tartalmát a Csődtörvény
mellett a vonatkozó 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet szabályai
alapján vizsgálja meg.

3.    Ha a felszámolás alatt álló cég nem rendelkezik bankszámlával 
vagy megfelelő pénzeszközzel
, ezért a közzétételi díjat a 
felszámoló fizeti meg, erre a tényre a közleményhez csatolt
kísérőlevélben utalni kell.

4.    Amennyiben egy közlemény megjelentetésére vonatkoznak a
237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet szabályai, az ajánlati 
biztosítékra vonatkozó szabályok
esetén alábbiakra kell
figyelemmel lenni. 
-      Az ajánlati biztosíték összegét minden esetben pontosan kell
meghatározni, nem megfelelő az ajánlati biztosíték alsó
határának rögzítése.
-      Az ajánlati biztosíték összegét a jogszabály értelmében 
legkésőbb 8 munkanapon belül vissza kell utalni.
-      Az ajánlati biztosíték összege a Kormányrendelet értelmében 
nem csökkenthető, a bánatpénz után azonban kamatot sem kell 
fizetni.

5.    A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó
közlemények esetén vételár megfizetésének módjakor fel kell 
tüntetni, hogy a vevő a vételárat átutalással illetve készpénzben
fizetheti meg.