A Cégközlöny Szerkesztősége elkészítette a leggyakrabban előforduló közlemények mintáit, a cégek által közzétett közleményeket a jogszabályok rendelkezései alapján a minták szerinti tartalommal kell elkészíteni.

A közleményeket minden esetben szövegszerűen kell megfogalmazni.

A Cégközlöny Szerkesztősége csak jól olvasható, áttekinthető közleményt vesz át. Amennyiben a közlemény vagy annak egy része nem olvasható vagy szerkesztésre alkalmatlan, a Szerkesztőség - mint hibás közleményt - visszaküldi.

Az alábbi főbb közleményminták letölthetőek:

-    egyszerűsített végelszámolás
-    egyszerűsített végelszámolás visszavonása
-    átalakulás
-    törzstőke leszállítás
-    alaptőke felemelése
-    alaptőke felemelése igazgatóság felhatalmazásával
-    alaptőke leszállítása
-    részvény átalakítása
-    részvény érvénytelenítése
-    részvénykönyv vezetése
-    elismert vállalatcsoport
-    képviselet, fióktelep megszűntetése
-    tevékenységi engedély
-    egyesülési szerződés-tervezet
-    jótállás, szavatosság
-    könyvvizsgálói jelentés
-    külföldi tag üzletrésze
-    üzletrész árverés