--> Közlemény-minták


A Cégközlönyben igen fontos szerepet töltenek be azok a közlemények, amelyeknek közzétételéről nem a bíróság gondoskodik, hanem - a jogszabályok rendelkezése szerint - közvetlenül a cég, vagy a cég tagja (közvetlen közlemények).

Ezek a közlemények rendszerint olyan, a cég által elhatározott vagy a céget érintő változásokra, illetve döntésekre vonatkoznak, amelyeknek a hitelezői érdekek szempontjából jelentősége van, és amely változások cégbírósági bejegyzésére gyakran csak a hitelezők kielégítése, számukra megfelelő biztosíték nyújtása  esetén kerülhet sor. Ilyen pl. a törzstőke leszállításának elhatározása, vagy az egyszerűsített végelszámolással kapcsolatos végelszámolói hirdetmény.

A vonatkozó jogszabályok általában pontosan meghatározzák ezeknek az ún. közvetlen közleményeknek a tartalmát, tehát azt, hogy milyen adatokat kell megjelentetni. Jogszabályok azt is rögzítik, hogy hány alkalommal, illetve milyen időközzel kell a közleménynek megjelennie.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 20. §-ának (1) bekezdése alapján 2008. január 1-jétől a Cégközlöny az erre a célra fenntartott honlapon érhető el, (www.e-cegkozlony.gov.hu), oly módon, hogy a lapszámokba történő betekintés, informálódás, az egyes lapszámok letöltése ingyenes.
A Cégközlöny továbbra is minden hét csütörtökén jelenik meg.

A cégek közvetlen közleményei új eljárással kerülnek a Cégközlönyben közzétételre. A közzétételhez szükséges eljárást a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet elektronikus útra tereli.

Közvetlen közleménynek minősül, ha a Cégközlönyben való közzétételre törvény a céget vagy a szervezetet – előre meghatározott tartalommal – közvetlenül kötelezi. Ilyen közlemény különösen a cégek társaságjogi közleményei (tőkeváltozás, átalakulás, egyesülés, szétválás, egyszerűsített végelszámolási közlemény stb.), a felszámolási eljárásban az árverési és pályázati hirdetmény.

A közlemény szövegét a Cégközlöny honlapjáról elérhető, erre a célra létrehozott elektronikus kommunikációs felületen keresztül küldhetik meg. (http://ckk.cegkozlony.hu/)

A közlemények feltöltéséről és a kommunikációs felület használatáról bővebb információt az általános információk menüpont alatt talál, valamint a közlemények tartalmáról a közleményminták  menüpont alatt tájékozódhat.