Cégeljárásban alkalmazandó nyomtatvány változása

TÁJÉKOZTATÁS
az elektronikus cégeljárásban alkalmazandó nyomtatványok változásáról

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy a 21/2006. (V. 18.) IM rendelet - 2018. augusztus 31-ei közlönyben kihirdetett - módosítása alapján 2018. szeptember 5-ei hatállyal az elektronikus cégeljárásban alkalmazandó nyomtatványok megváltoztak. A módosítások érintik a már kihirdetett 20180701-es verziójú cégnyomtatvány sémát.

A fentiek értelmében 2018. szeptember 17-től kizárólag az új 20180905-ös séma lesz elfogadható, azonban a korábbi 20170608-as és a 20180701-es xsd 2018. szeptember 16-ig befogadásra kerülnek.

Az új nyomtatványok beszerzése érdekében kérjük, keressék fel valamely nyomtatványkitöltő program előállításával foglalkozó piaci szereplőt.

2018. szeptember 06.