Tájékoztató a TEÁOR-számok használatával, bejelentési rendjével összefüggő változásokról

A 2012. március 1-jén hatályba lépett a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, továbbá az ezekkel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVII. törvény rendelkezései értelmében cégjegyzék már nem a társasági szerződésben szereplő szabadszöveges, TEÁOR nómenklatúra nélküli tevékenységeket tartalmazza, hanem a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (NAV) együttműködve az állami adóhatósághoz bejelentett főtevékenységet és további tevékenységi köröket.

A bejegyzési kérelemben a mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerint kell megadni a tevékenységi köröket, a tevékenységi körök változását pedig a cégbírósághoz nem kell külön bejelenteni. A változásról a cégbíróság az állami adóhatóságon keresztül értesül.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény értelmében:

24. § (4a) A bejegyzési kérelem benyújtásakor a cég köteles megjelölni főtevékenységét és további tevékenységi köreit azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével. A cégbíróság a cég bejegyzésekor elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot a cég főtevékenységéről és további tevékenységi köreiről.

(4b) A cégbíróság az adóhatóság elektronikus értesítése alapján, hivatalból jegyzi be a cég főtevékenységének és további tevékenységi köreinek változásait, a mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelöléssel. Az adat bejegyzése és közzététele automatikusan történik meg.

A Ctv. 24. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A cégjegyzék valamennyi cég esetében tartalmazza)

„e) a cég főtevékenységét, valamint további tevékenységi köreit, azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével,”