Tisztelt Ügyfeleink!

A Céginformációs Szolgálat Ügyfélszolgálati Irodájának nyitvatartási rendje a 31. héten a munkanap áthelyezés miatt az alábbiak szerint alakul:

(A délelőtti és délutáni nyitva tartás utolsó 5 percében már nincs lehetőség új sorszám kiadására.)

2024. augusztus 02. (péntek):  9:30-12:00; 13:00-15:00  NYITVA
2024. augusztus 03. (szombat): személyes ügyfélfogadás ZÁRVA

Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat

_____________________________________________________________

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2024. május 01-jétől változott a cégeljárásban használt e-akta sémája, ezért már kizárólag az e-Cégeljárás 2023 sémájú e-aktákat fogadja be a rendszerünk.

Erre tekintettel, amennyiben a digitális tértivevény erre vonatkozóan tartalmaz hibaüzenetet („Hiba, nem felel meg a következő akta sémadefiníció(k)nak: e-Cégeljárás 2023 vagy Cégtörvényességi ügy”), abban az esetben a programot (e-Szigno vagy MOKKA) frissíteni szükséges, majd az e-akta ismételt összeállítását követően újra be kell nyújtani az e-aktát. További segítségért kérjük forduljon a program szolgáltatójához.

_____________________________________________________________

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V.18.) IM rendelet mellékleteinek, valamint az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 24/2006. (V. 18.) IM rendelet 5. § (2) és (3) bekezdéseinek módosítására tekintettel – amennyiben a Kft. vagy az egyszemélyes Kft. szerződésmintát alkalmaz –, a létesítő okiratot (társasági szerződés, alapító okirat) 2024. január 01-től  elektronikus nyomtatványon kell elkészíteni.

A nyomtatvány elérhetőségével kapcsolatban kérjük érdeklődjön annál a nyomtatványkitöltő szolgáltatónál, ahol a (változás)bejegyzési kérelem formanyomtatványát kitölti.

Amennyiben a szolgáltató oldalán lehetőség van arra, hogy a kitöltött nyomtatványt PDF formátumban töltsék le, akkor azt szükséges elektronikusan aláírni, vagy – mivel a jogszabály lehetővé teszi – kinyomtatva papír alapon minden fél által aláírva, visszaszkennelve becsatolni az e-aktába. Ha a szolgáltató oldaláról a kitöltött szerződésminta PDF formátumban nem tölthető le, abban az esetben a nyomtatványkitöltő programból lementett xml fájlt a Cégeljárás Portálra szükséges feltölteni, majd az xml-ből elkészült –  a Céginformációs Szolgálat záradékát tartalmazó – PDF fájlt szükséges letölteni, és már az előzőekben leírt módon elektronikusan vagy papír alapon aláírva csatolni az e-aktába.

                                     Ügyfélfogadás:
Hétfő - Csütörtök
                     délelőtt:  9.30 - 12.00
                     délután: 13.00 - 15.00

IDŐPONTFOGLALÁS

(A délelőtti és délutáni nyitvatartás utolsó 5 percében már nincs lehetőség új sorszám kiadására.)
                                     
                               
                     Ügyfélszolgálati Iroda címe:
                               1055 Bp., Báthory u. 12.