Tisztelt Ügyfeleink!

A 2020. március 11. napján kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 282/2020. (VI.17.) Korm. rendelet rendelkezéseire tekintettel a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat a korábbival megegyező ügyintézési időben fogadja ügyfeleit az alábbiak szerint:

Ügyfélfogadás: 

Hétfő - Csütörtök  
délelőtt: 9.30 - 12.00  
délután: 13.00 - 15.00

A Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat a mai naptól kezdődően a papír alapú kérelmeket is teljesíti, a személyes ügyfélfogadás – a pénteki zárva tartásra tekintettel - 2020. június 22. napjától folytatódik, azzal, hogy:

  • az ügyféltérbe történő belépéskor maszk és kézfertőtlenítő használata kötelező
  • az ügyféltérben egyidejűleg legfeljebb 3 ügyfél tartózkodhat
  • az ügyféltérben tartózkodóktól továbbra is kérjük a személyek közti 1,5 méteres távolság megtartását
  • az iratbetekintést személyenként legfeljebb 1 órában korlátozzuk és egyidejűleg legfeljebb 2 személy részére tudjuk biztosítani
  • az időpont foglalás honlapunkon 2020. június 22. napjától lehetséges

Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat

______________________________________________________

Tájékoztatás az elektronikus cégeljárásban alkalmazandó nyomtatványok változásáról

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról szóló 5/2020. (V. 13.) IM rendeletben foglalt, az elektronikus cégeljárásban benyújtandó formanyomtatványt érintő változtatásokat tartalmazó sémadefiníció a honlapunkon az Elektronikus cégeljárás -> Technikai feltételek oldalon kihelyezésre került, továbbá a kapcsolódó módosítások az Elektronikus cégeljárás -> Fejlesztőknek oldalon megtalálhatóak.

Az új formanyomtatványok befogadása – a rendelet hatályba lépésének megfelelően – 2020. május 28-ától történik.

A korábbi, 2019. augusztus 17-től alkalmazandó sémadefiníciójú formanyomtatványok az átmeneti időszakban, 2020. június 30. 23:59 percig befogadásra kerülnek/benyújthatóak.

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy 2020. május 28-ától módosításra kerül a közterület jelleg ellenőrzése is, a honlapunkon az Elektronikus cégeljárás -> Eljárás menete / Nyomtatványok ellenőrzése -> Elvégzett ellenőrzések oldal b) pontjában található tájékoztatásnak megfelelően.

______________________________________________________

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy a Magyar Közlöny 2020. évi 82. számában megjelent Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolókra (ideértve a törvény felhatalmazása alapján kiadott sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek szerinti beszámolókat is) vonatkozó beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbehelyezési és közzétételi, továbbá benyújtási (leadási, megküldési) határidők – amennyiben azok e rendelet hatálybalépésének napja és 2020. szeptember 30. között esedékesek – 2020. szeptember 30-ig meghosszabbodnak, azzal, hogy ezen beszámolókra épülő további számviteli kötelezettségek határidejét ettől a naptól kell számítani.
 
Ezen rendelkezések nem vonatkoznak a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 2. § 19. pontja szerinti közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók beszámolóira.

                                     Ügyfélfogadás:
Hétfő - Csütörtök
                     délelőtt:  9.30 - 12.00
                     délután: 13.00 - 15.00

IDŐPONTFOGLALÁS

(A délelőtti és délutáni nyitvatartás utolsó 5 percében már nincs lehetőség új sorszám kiadására.)
                                     
                               
                     Ügyfélszolgálati Iroda címe:
                               1055 Bp., Báthory u. 12.