-    Az egyes hatósági eljárások illetékének és igazgatási szolgáltatási
     díjának megszüntetéséről szóló 2015. évi CXCIV. törvény értelmében,
     amennyiben a cég tagja, vagy képviselője kéri a cég   
     cégkivonatának,
cégbizonyítványának és cégmásolatának 
     kiállítása, illetve a cég
cégnyilvántartásban szereplő elektronikus
     okiratainak elektronikus úton
történő megküldése ingyenessé
     vált.
Az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat
     működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről szóló
     1/2006. ( VI.26.) IRM rendelet 2016. január 1-jétől hatályos 9. §
     (4) bekezdése alapján a költségtérítést nem kell megfizetni, ha a    
     céginformációt – igazoltan – a cég tagja, vagy képviselője kéri.
     A kérelemhez szükséges formanyomtatvány innen tölthető le.
     Az elektronikus úton megküldött kérelmeket legalább fokozott biztonságú
     elektronikus aláírással vagy az azonosításra visszavezetett
     dokumentum-hitelesítéssel (AVDH) kell ellátni.
     Fontos, hogy a nyomtatvány aláírására minden esetben az igénylő
    
(az ingyenes céginformációra jogosult személy) jogosult, elektronikus
     kérelem esetén szintén az igénylő elektronikus aláírásával vagy AVDH
     hitelesítésével kell a kérelmet benyújtani.

-   Online, tájékoztató jellegű ingyenes céginformáció a
    www.e-cegjegyzek.hu honlapon keresztül érhető el.

-   Ingyenes céginformáció szolgáltatás a közfeladatot ellátó
     szervek
részére.

-   A letétbelyezés, illetve közzététel céljából megküldött számviteli törvény
    szerinti beszámolók a http://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalon keresztül
    válnak haladéktalanul és ingyenesen megismerhetővé.

-   A Céginformációs Szolgálat az Ügyfélszolgálati Irodában biztosítja az
    elektronikus úton feldolgozott cégiratokba történő betekintés
    lehetőségét.