-    Az egyes hatósági eljárások illetékének és igazgatási szolgáltatási
     díjának megszüntetéséről szóló 2015. évi CXCIV. törvény értelmében,
     amennyiben a cég tagja, vagy képviselője kéri a cég cégkivonatának,
     cégbizonyítványának és cégmásolatának kiállítása, illetve a cég
     cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratainak elektronikus
     úton
történő megküldése ingyenessé vált. Az Elektronikus
     Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a
     céginformáció költségtérítéséről szóló 1/2006. ( VI.26.) IRM rendelet
     2016. január 1-jétől hatályos 9. § (4) bekezdése alapján a költségtérítést
     nem kell megfizetni, ha a céginformációt – igazoltan – a cég tagja, vagy
     képviselője kéri.
     A kérelemhez szükséges formanyomtatvány innen tölthető le.
     Az elektronikus úton megküldött kérelmeket legalább fokozott biztonságú
     elektronikus aláírással kell ellátni.
-   Online, tájékoztató jellegű ingyenes céginformáció a
    www.e-cegjegyzek.hu honlapon keresztül érhető el.
-   Ingyenes céginformáció szolgáltatás a közfeladatot ellátó
     szervek
részére.
-   A letétbelyezés, illetve közzététel céljából megküldött számviteli törvény
    szerinti beszámolók a http://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalon keresztül
    válnak haladéktalanul és ingyenesen megismerhetővé.
-   A Céginformációs Szolgálat az Ügyfélszolgálati Irodában biztosítja az
    elektronikus úton feldolgozott cégiratokba történő betekintés lehetőségét.