--> Technikai feltételek

--> Eljárás menete / Nyomtatványok ellenőrzése

--> Fizetés az e-cégeljárásban

--> TEÁOR08

--> E-mail címek

--> Helpdesk

--> Fejlesztőknek
--> Cégeljárásban résztvevő szervezetek
       (automatikus bejegyzés)A rendszert működtető, az Igazságügyi Minisztérium szervezeti egységeként működő Céginformációs Szolgálat egyik fő feladata, hogy informatikai szempontból ellenőrizze az elektronikus bejegyzési (változásbejegyzési) kérelmet, továbbá megvizsgálja az elektronikus aláírások hitelességét és az elektronikus dokumentumok sértetlenségét, majd az így ellenőrzött elektronikus kérelmet - kiegészítve azt az ellenőrzés eredményével - továbbítja az illetékes cégbíróság ügyfélfogadó irodájára.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény értelmében:

32. § (1) A cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás - ideértve a cégbejegyzést (változásbejegyzést) elutasító (részben elutasító) végzés elleni fellebbezést elbíráló jogorvoslati eljárást is - elektronikus nemperes eljárás, amelyre a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) szabályait - ha e törvény másként nem rendelkezik - megfelelően alkalmazni kell, szünetelésnek azonban nincs helye. Az eljárás felfüggesztésére változásbejegyzési eljárásban kerülhet sor, illetve a cég bejegyzése esetén akkor, ha átalakulás bejegyzése történik, illetve a bejegyzési eljárás folyamata alatt törvényességi felügyeleti kérelmet nyújtanak be.
(2) Az eljárás során csak okirati bizonyítás folytatható le.
(3) Az eljárás során költségmentesség, illetve illeték- és költségfeljegyzési jog nem engedélyezhető.
(4) A cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban a jogi képviselet kötelező.

33. § (4) A cég valamennyi bejelentési kötelezettségét elektronikus úton teljesíti a cégbíróság felé.

35. § (1) A cégbejegyzésre (változásbejegyzésre) irányuló kérelmet a cég székhelye szerint illetékes cégbíróság részére a cégformának megfelelő, a jogi képviselő által aláírt elektronikus nyomtatványon kell - e törvényben meghatározott módon és a mellékletekkel együtt - előterjeszteni.