A cégbíróságok a 2006. évi V. törvény 117. §-a valamint a kapcsolódó 24/2006. (V.18.) IM rendelet 10/C-F. §-ának megfelelően a cégek kényszertörlési eljárása során elektronikus úton vagyonfelmérést végeznek.

A jogszabályi előírásoknak megfelelő elektronikus kommunikáció lefolytatásához az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatához (Céginformációs Szolgálat) történő regisztráció szükséges.

Az elektronikus cégbírósági kommunikációhoz történő kapcsolódáshoz az alábbi feltételek megléte szükséges:
-    regisztrációs lap, aláírási jogosultság igazolásának megküldése a
     Céginformációs Szolgálat részére,
-    aláíró, titkosító és authentikációs tanúsítvány, valamint minősített
      időbélyeg szolgáltatás beszerzése,
-    adott szervezet által egy a teszt szerveren bemutatott hibátlan
      üzenetküldési folyamat.

Regisztráció menete:
    1. Regisztrációs Lap kitöltése
    2. A Regisztrációs Lap és az aláírási jogosultság igazolásának
        megküldése 1 eredeti példányban a Céginformációs Szolgálat
        részére (1357 Budapest, Pf.: 2.)
    3. Ezzel egyidejűleg a kitöltött regisztrációs lap és az aláírási
        jogosultság igazolásának megküldése e-mailben a
        PYMzlR9OYc2mOUMMY2Vnc3pvbGdhbGF0QGltLmdvdi5odQ== címre, amelyhez csatolni szükséges
        (zip-pel felhasználónként tömörítve) a regisztrációs lapon megadott
        tanúsítványokat (.cer, .der vagy .pem formátumban).

A regisztrációs lap elektronikus aláírással ellátva is beküldhető, ebben az esetben nem kell papír alapon elküldeni. Amennyiben szükséges, az aláíró számára meghatalmazás szkennelt formában csatolható.

A regisztrációt követően megküldésre kerülnek a teszt rendszer hozzáféréséhez szükséges adatok. Az éles rendszerbe történő felvétel feltétele a szervezet által a teszt szerveren egy hibátlan üzenetküldési folyamat bemutatása.

A tesztelés részleteivel kapcsolatos információk elérhetőek a https://cevr.e-cegjegyzek.hu/ oldalon.