--> Ingyenes céginformáció

--> Költségtérítéses céginformáció

--> Csoportosított céginformáció kérés

--> Beszámoló állomány értékesítése

--> Számlázás

A Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (Céginformációs Szolgálat) jogszabályban meghatározott módon hozzájárul a cégnyilvánosság követelményének megvalósításához, azáltal, hogy kérelemre a közhiteles cégnyilvántartásban szereplő adatokról magyar, angol, német, francia nyelven, a cégiratokról pedig magyar nyelvű céginformációt nyújt.

A Céginformációs Szolgálat biztosítja a cégnyilvántartásban szereplő cégek cégjegyzékben (a cégbíróság a cégekre vonatkozó adatokat cégjegyzékben tartja nyilván) szereplő adatainak és cégiratainak megismerését.

A Céginformációs Szolgálat kérelemre a cégjegyzékekben szereplő hatályos vagy törölt adatokról, valamint a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem számítógépen rögzített, még be nem jegyzett adatairól tájékoztatást ad, amely szolgáltatás bárki számára igénybe vehető. Emellett hiteles, vagy nem hiteles másolatot ad a cégek elektronikus úton feldolgozott beszámolóiról, valamint az elektronikus úton feldolgozott cégiratokról és biztosítja az ezekbe történő betekintést. A Céginformációs Szolgálat által szolgáltatott adatok azonosak a cégbíróságokon számítógépen rögzített adatokkal, mivel a Céginformációs Szolgálat a Magyarországon működő összes cégbírósággal számítógépes összeköttetésben áll, ezáltal Magyaroszág területén bejegyzett összes cégről naprakész információt szolgáltat.

A Céginformációs Szolgálat az alábbi céginformációkat nyújtja erre irányuló kérelem esetén:

-   Cégmásolat:
    a cég cégjegyzékben szereplő valamennyi hatályos és törölt adatát
    tartalmazza
-   Cégkivonat:
    a cég cégjegyzékben szereplő valamennyi hatályos adatát
    tartalmazza
-   Cégbizonyítvány:
    - kérelemtől függően - a cég cégjegyzékben szereplő egyes fennálló 
     vagy törölt adatait tanúsítja hitelesen, illetve azt, hogy valamely 
     meghatározott bejegyzés a cégjegyzékben nem szerepel(t)
-   Névjegy:
     a cég cégjegyzékben szereplő alábbi hatályos és törölt adatait
     tartalmazza: 
     - cég elnevezése
     - székhelye
     - statisztikai számjele
     - adószáma
     - pénzforgalmi jelzőszáma (bankszámlaszáma)
-   Cégnév (korábban névlista):
     Céginformáció kérhető arról, hogy az adott cégnév - új társaság 
     bejegyzése esetén - szerepel-e már a cégnyilvántartásban, illetve,
     hogy az elnevezés névfoglalás (a cég székhelye szerinti vármegyei
     cégbíróságokon lehetőség van egy-egy cégnév 60 napos 
     lefoglalására) alatt áll-e.
-   Cégirat:
     elektronikus úton benyújtott, vagy elektronikus okirattá átalakított
     cégiratok esetén
-   Beszámoló:
     céginformáció kérhető a számviteli törvény szerinti beszámoló
     egészéről, vagy annak részeiről (mérleg, eredménykimutatás, 
     kiegészítő melléklet),
-   Elektronikus úton történő betekintés a cégjegyzék adataiba,
-   Cégfigyelés.

A Céginformációs Szolgálattól az egyes cégjegyzékekbe bejegyzett adatok csoportosított céginformációként történő szolgáltatása is igényelhető.

Ha a csoportosított cégadatok valamely természetes személy cégtulajdonosi (tagsági, részvényesi) minőségére vonatkoznak, ez a céginformáció csak akkor teljesíthető, ha az bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, illetve más közigazgatási szerv, bírósági végrehajtó, felszámoló, vagy nemperes eljárást lefolytató közjegyző külön törvényben meghatározott feladatainak teljesítéséhez, illetve más információkérőnek a törvényben biztosított jogai gyakorlásához, vagy törvényes érdekei védelmében szükséges. Törvényes jogcím hiányában az információt kérőnek az érintettek hozzájárulását igazolnia kell.

Céginformáció az Igazságügyi Minisztériummal kötött megállapodás alapján, a Céginformációs Szolgálat számítógépes hálózata útján is kérhető (egyedi on-line szerződés, disztribútori szerződés).