Cégbírósági számlára befizetett, fel nem használt illeték
visszaigénylése (10032000-0101XXXX):
Az illetékes cégbíróság kérelemre igazolást ad ki a számlájára befizetett,
fel nem használt illetékről. Majd írásbeli kérelemmel és ezen igazolás
csatolásával kell a cégbíróság székhelye szerinti illetékes állami
adóhatósághoz fordulni. (25/2006. IM rendelet)

IM számlára befizetett összeg visszaigénylése
(10032000-01810039):
A visszautalási kérelmet a befizetés megtörténtéről szóló elektronikus
igazolás csatolásával a következő címek egyikére kell megküldeni:
Igazságügyi Minisztérium, Pénzügyi és Számviteli Főosztály,
1357 Budapest Pf. 2., koltsegterites(kukac)im.gov.hu