1.  Naprakészek-e a Céginformációs Szolgálat által szolgáltatott céginformációk?
Igen naprakészek, mert a Céginformációs Szolgálat valamennyi cégbírósággal számítógépes kapcsolatban áll, ennél fogva mindig az aktuális adatokat szolgáltatja.

2. Amennyiben a Céginformációs Szolgálat személyes ügyfélszolgálatán a betekintő gépeken szeretnék céginformációhoz jutni, mennyi idő áll rendelkezésemre?

Egy óra áll rendelkezésére ügyfeleinknek, hogy a betekintő gépeket használják, tekintettel az Igazságügyi MInisztérium Céginformációs Szolgálat Ügyfélszolgálata Házirendjének 7. pontjában foglaltakra. A Házirendben meghatározott rendelkezések betartására minden kedves Ügyfelünk számára kötelező, amíg az ügyfélszolgálati helyiségben tartózkodik.

3.  Mi a különbség a hiteles és nem hiteles kiadmány között?
A cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratról készített másolat akkor hiteles (közokirat), ha azt az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat hitelesítő záradékot tartalmazó, valamint a kiadmány kiállítóját azonosító bélyegzőjével látja el. A kiadmány = közokirat, amely teljes bizonyító erővel bír.
Nem hiteles (nem közokirat) a kiadmány, ha az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat azt hitelesítő záradékkal nem látja el, de a kiadmány kiálítóját azonosító bélyegzőjét ráteszi a másolatra. A kiadmány ebben az esetben tájékoztató jellegű, bizonyító erővel nem rendelkezik.

4.  Hogy alakul a céginformáció költségtérítése, ha azt elektronikus úton szolgáltatják?
A Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről szóló 1/2006. (VI. 26.) IRM rendeletben foglaltak szerinti költségtérítésből és a számítógépes rendszer használatának költségéből tevődik össze.

5.  Felhasználható-e a már befizetett díj más eljárás kapcsán?
Nem, az egyes ügyazonosító számokra történő befizetés csak egy eljárásban, egyszer használható fel.

6.  Hogyan igényelhető vissza a tévesen, illetve a többszörösen befizetett illeték vagy költségtérítés?
Illeték esetén a cégbíróság, illetőleg költségtérítés esetében a Céginformációs Szolgálat számára visszautalási kérelmet kell írni, amelyhez csatolni kell az illeték, illetve a költségtérítés befizetéséről szóló igazolást.