A Céginformációs Szolgálattól az egyes cégjegyzékbe bejegyzett adatok csoportosított céginformációként történő szolgáltatása is kérhető az alábbiak alapján:

  1.   A Céginformációs Szolgálathoz írásban benyújtott kérelemnek 
        tartalmaznia kell azokat a választott szempontokat, amelyek alapján
        a gyűjtés az adatbázisban elvégezhető (pl. adott területen, adott
        időpontban, adott tevékenységet végző cégek - TEÁOR szám),
        továbbá meg kell jelölni azt is hogy a legyűjtés eredményeként
        kapott cégek bejegyzett adatai közül melyikre tartanak igényt.

  2.  A kérelem kizárólag az erre a célra rendszeresített csoportos
        céginformációt kérő lapon
nyújtható be. A nyomtatványt postai
        úton (1357 Budapest, Pf. 2.), vagy elektronikus úton elektronikus
        aláírással ellátva (cegszolgalat(kukac)im.gov.hu) kell megküldeni a
        Céginformációs Szolgálat részére.

Az adatok "xml", "csv" vagy "html" formátumban, elektronikus úton kerülnek megküldésre.

A csoportosított céginformáció költségtérítésének összege adatdíjból és rendszerhasználati költségtérítésből áll.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a csoportosított céginformáció esetében - a kért adatok alapján legyűjtött adatmennyiségtől függő és a fenti ártáblázat alapján kiszámított - költségtérítés mértékéről árajánlatban, írásban tájékoztatjuk.