ÚJ! Az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 24/2006. (V. 18.) IM rendelet 2024. január 1-jétől hatályos 5. § (2) bekezdése értelmében, ha a korlátolt felelősségű társaság szerződésmintát alkalmaz, a létesítő okiratot elektronikus nyomtatványon kell elkészíteni.

A Kft., illetve az egyszemélyes Kft. szerződésmintájának sémadefiníciója:

https://schema.e-                                                                                                cegjegyzek.hu/schema/letesitookirat-20240101.xsd
(2024. január 01-től alkalmazandó)

A nyomtatványkitöltő programban biztosított, a Céginformációs Szolgálat hitelesítő záradékához szükséges információk:

2024. január 01-jét követően a következő url-re küldhető fel a szerződésminta:
https://cegeljaras.e-cegjegyzek.hu/api/creationDocument

A http POST hívás MIME Type értéke application/xml kell, hogy legyen. Az xml-t a hívás body része tartalmazza. Sikeres feldolgozás esetén http-200 válasz érkezik benne a bináris PDF-el.

Az elektronikus cégeljárásban alkalmazandó kérelmek előállításához használható bármely program, mely megfelel a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet mellékletében foglaltaknak, ill. a honlapon közzétett sémadefinícióknak.

Az elektronikus nyomtatványokat XML formátumban, az alábbi sémadefiníciónak megfelelően kell elkészíteni.

A cégbejegyzési nyomtatványok sémadefiníciója:

    https://schema.e-                                                                                                cegjegyzek.hu/schema/cegnyomtatvany/cegnyomtatvany-20230820.xsd
    (2023. augusztus 20-tól 2024. április 30-ig)
    https://schema.e-                                                                                                cegjegyzek.hu/schema/cegnyomtatvany/cegnyomtatvany-20240101.xsd
    (2024. január 01-től; 2024. május 01-től kizárólagosan)

Egyéb követelmények

Hivatkozás a stíluslapra

A sémadefiníció segítségével előállított xml fájl fejlécében szerepelnie kell a következő hivatkozásnak a stíluslapra:

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://schema.e-cegjegyzek.hu/schema/cegnyomtatvany/cegnyomtatvany-20230820.xslt" ?>
(2023. augusztus 20-tól 2024. április 30-ig)
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://schema.e-cegjegyzek.hu/schema/cegnyomtatvany/cegnyomtatvany-20240101.xslt" ?>
(2024. január 01-től; 2024. május 01-től kizárólagosan)

Továbbá ajánlott megjegyzésként feltüntetni a kitöltő program nevét és verziószámát, pl:
<! --Nyomtatványkitöltő program neve Verzió=1.2.18 -->

A gyártófüggetlen megjelenítéshez használt stíluslap helye

https://schema.e-cegjegyzek.hu/schema/cegnyomtatvany/cegnyomtatvany-20230820.xslt
(2023. augusztus 20-tól 2024. április 30-ig)
https://schema.e-cegjegyzek.hu/schema/cegnyomtatvany/cegnyomtatvany-20240101.xslt
(2024. január 01-től; 2024. május 01-től kizárólagosan)

Java rendszerekbe integrálás során használható jar fájl helye:

http://schema.e-cegjegyzek.hu/schema/cegnyomtatvany/microsec-cegbir-cegnyomtatvany-20230820-1.0.14.jar 

(2023. augusztus 20-tól 2024. április 30-ig)

http://schema.e-cegjegyzek.hu/schema/cegnyomtatvany/microsec-cegbir-cegnyomtatvany-20240101-1.0.16.jar 

(2024. január 01-től; 2024. május 01-től kizárólagosan)


ÁFA nyilatkozat ellenőrzése

Az ÁFA nyilatkozat ellenőrzésének programkódja:
ÁFA Nyilatkozat ellenőrző programkód (Hatályos 2024. január 1-jétől)

Megkérjük a cégnyomtatvány kitöltő szoftvert gyártókat, hogy az ellenőrzési mechanizmust építsék be a szoftverükbe, figyelmeztessék a hibás kitöltésre a jogi képviselőt, hogy a jogi képviselők lehetőleg már eleve ne nyújtsanak be hibás ÁFA nyilatkozatot a cégbíróságokra. Amennyiben a cég hibásan tölti ki az ÁFA nyilatkozatot, akkor a cégbíróság érkezteti a céget, de a NAV nem ad adószámot a cégnek. Adószám hiányában azonban a céget a Ctv. szerint nem lehet bejegyezni.

Továbbá kérjük a fejlesztőket, hogy a jogszabály változásokat folyamatosan kísérjék figyelemmel és annak megfelelően módosítsák a nyomtatványokat.

Nyomtatványkitöltő programot gyártó cégek elérhetőségei megtalálhatóak a Cégeljárás Portálon.