1. Utalvány-minta igénylése:

    A 25/2006. (V.18.) IM rendelet az illeték és a közzétételi költségtérítés
    elektronikus úton történő megfizetéséről a cégeljárásban és más
    cégügyekben alapján utalvány-minta lekérésére van szükség.

    Utalványminták: illeték, útmutató

    A befizetési igazolási kérelmet nem kell a Kincstár e-mail címére
    megküldeni, mert az automatikusan megjelenik a Kincstárnál igazolási
    kérelemként!

2. Igazolás kiadása:

    A Magyar Államkincstár igazolást kiadni csak arra a kérelemre tud,
    amelyre az átutalás (banki úton) az utalványmintán lévő cégbírósági
    számlára megtörtént, valamint az átutalás közleménye
    hibátlanul tartalmazza az utalványmintán lévő 16 jegyű ügyazonosító
    számot és az átutalt összeg megegyezik az utalványmintán lévő
    összeggel. Az igazolás kiadása a kincstári jóváírást követő
    munkanapon történik.

    Igazolási kérelmekkel kapcsolatban a Magyar Államkincstár a
    következő elérhetőségeken ad információt:
    Honlap: www.allamkincstar.gov.hu
    Telefonszám: +36 70 460 9009

3. Az átutalt összegek visszaigénylésének folyamata:

    Cégbírósági számlára befizetett, fel nem használt illeték
    visszaigénylése (10032000-0101XXXX):

    Az illetékes cégbíróság kérelemre igazolást ad ki a számlájára
    befizetett, fel nem használt illetékről. Majd írásbeli kérelemmel és ezen
    igazolás csatolásával kell a cégbíróság székhelye szerinti illetékes
    állami adóhatósághoz fordulni. (25/2006. IM rendelet)