A Ctv. 36. § (4) bekezdése alapján az elektronikus bejegyzés (változásbejegyzés) során a bejegyzési kérelem előterjesztője - választása alapján - az adóhatóság, illetve a KSH által vezetett nyilvántartáshoz szükséges, külön törvényben rögzített további adatokat az elektronikus úton benyújtott bejegyzési (változásbejegyzési) kérelemmel együtt előterjesztve a Céginformációs Szolgálat útján juttathatja el az illetékes szervezethez. Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy kérelem előterjesztője ez irányú kötelezettségeinek a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem benyújtásával egyidejűleg tegyen eleget.

2024. január 1-jétől:

     ÁFA nyilatkozat 
     Útmutató az ÁFA-nyilatkozat kitöltéséhez

Az újonnan alakuló gazdasági szervezetek adatszolgáltatási kötelezettségüket a Központi Statisztikai Hivatal felé az "1032 OSAP számú Alapinformációk az alakuló gazdasági szervezetekről" elnevezésű kérdőíven teljesíthetik a cégbírósági bejegyzést követő 15 napon belül.

Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII.13.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése értelmében a KSH a Korm. rendelet 1. számú mellékletében kijelölt adatgyűjtések teljesítését, kizárólag az erre a célra kialakított KSH-Elektra informatikai rendszeren keresztül (http://elektra.ksh.hu/) fogadja el.
Az elektronikus kérdőív elérhető még a KSH honlapján a www.ksh.hu - Adatszolgáltatóinknak - "KSH-ELEKTRA Elektronikus adatgyűjtés" menüpontból is.