Utalvány-minta igénylése:
A 25/2006. (V.18.) IM rendelet az illeték és a közzétételi költségtérítés elektronikus úton történő megfizetéséről a cégeljárásban és más cégügyekben alapján utalvány-minta lekérésére van szükség.

Utalványminták elérhetőek: illeték, költségtérítés, útmutató

-   Az utalványminta lekérése során a befizetés igazolására irányuló
    kérelmet a rendszer automatikusan létrehozza, ezt a bejegyzést kérő
    jogi képviselőnek minősített elektronikus aláírásával kell ellátnia
    (Ctv. 37. § (4). Az aláírt kérelmet a rendszer (25/2006 (V.18.) IM
    rendelet) a Magyar Államkincstár (MÁK) számára továbbítja.
-   A MÁK részére továbbított kérelmet a rendszer elküldi e-mailben a 
    jogi képviselő részére is. Ezzel további teendő nincs.
-   Az igazoláskérelem aláírása után az utalványmintán szereplő adatok
    alapján banki átutalással kell megfizetni az illetéket és a
    költségtérítést.
    Fontos, hogy a közleményben kizárólag és pontosan tüntesse fel
    a
16 jegyű ügyazonosítót, illetve, hogy az elektronikus
    cégeljárásban
kizárólag az erre a célra rendszeresített
    utalványminták használhatóak
fel (1035730 számsorozattal
    kezdődő ügyazonosítók).  

Az aláírt igazolási kérelmet nem kell a Kincstár e-mail címére megküldeni,
mert az automatikusan megjelenik a Kincstárnál igazolási kérelemként!

Igazolás kiadása:
A befizetésről a Magyar Államkincstár a befizetés megérkezte után 1 munkanapon belül fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus igazolást küld a megadott e-mail címre.

A Magyar Államkincstár igazolást kiadni csak arra a kérelemre tud,
amelyre az átutalás (banki úton) az utalványmintán lévő cégbírósági,
illetve IM számlára megtörtént, valamint az átutalás közleménye
hibátlanul tartalmazza az utalványmintán lévő 16 jegyű ügyazonosító számot és az átutalt összeg megegyezik az utalványmintán lévő összeggel. Az igazolás kiadása a kincstári jóváírást követő munkanapon történik.

Igazolási kérelmekkel kapcsolatban a Magyar Államkincstár a
következő elérhetőségeken ad információt:
Honlap: www.allamkincstar.gov.hu
Telefonszám: +36 70 460 9009