Az elektronikus cégeljárásban való részvételhez elengedhetetlen az elektronikus aláírás, illetőleg az időbélyegző használata.

További információ a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján.

Számítástechnikai feltételek:

-   személyi számítógép Windows XP, Windows Vista vagy
    Windows 7 operációs rendszerrel
-   szkenner
-   Internet kapcsolat (ADSL, kábeles internet, vagy más szélessávú 
    kapcsolat ajánlott a nagy méretű szkennelt képek átvitele miatt).

Aláírás fajtái:

-   Fokozott biztonságú elektronikus aláírás
    Olyan elektronikus aláírás, amely alkalmas az aláíró azonosítására, 
    kizárólag hozzá köthető, az ő befolyása alatt áll és a dokumentumon
    tett valamennyi, az aláírást követő módosítás érzékelhető általa.

-   Minősített elektronikus aláírás
    A fokozott elektronikus aláíráshoz képest annyival több, hogy
    biztonságos aláírás-létrehozó eszközzel hozzák létre és a hitelesítés
    céljából minősített tanúsítványt bocsátanak ki.

-   Időbélyegző
    Ennek alkalmazásával megállapítható, hogy az okiratot mely időpont
    előtt írták alá, így ellenőrizhető, hogy az aláírás érvényes volt-e annak
    keletkezésekor. Ezentúl fontos szerepe van az elektronikus cégeljárás
    keretén belüli határidők megállapíthatóságában is.

Az elektronikus aláírásra vonatkozó követelmények:

-   A Ctv. 36. § (2) bekezdés alapján a cégeljárásban az elektronikusan
    küldött okiratokat minősített elektronikus aláírással és időbélyeggel
    kell ellátni. Ez XAdES-T típusú aláírást jelent, amelyet az e-Szignó
    aláíró programban kell beállítani. A XAdES-T-nél több információt 
    tartalmazó, a későbbi ellenőrzést megkönnyítő aláírás is alkalmazható 
    (XAdES-X-L és XAdES-A típusú).

Letölthető Tanúsítványprofil
Az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által elektronikusan nyújtott szolgáltatásokban elfogadott, természetes személyek számára kibocsátott végfelhasználói tanúsítványok szerkezetét leíró dokumentum.

Az aláíróprogramnak meg kell felelnie az IM által közzétett műszaki követelményeknek:

-   Az e-akta formátumának meg kell felelnie a https://www.e-                              cegjegyzek.hu/schema/2021/e-cegeljaras2021.xsd, a https://www.e-              cegjegyzek.hu/schema/2022/e-cegeljaras2022.xsd vagy a https://www.e-        cegjegyzek.hu/schema/2023/e-cegeljaras2023.xsd
    címről elérhető  sémának. Az e-cegeljaras2021.xsd és az e-                            cegeljaras2022.xsd 2024.05.01-jétől kivezetésre kerül.
-   Az e-akta tartalmazzon legalább egy dokumentumot.
-   Az e-aktát alá kell írni. Akkor számít aláírtnak egy e-akta, ha van
    rajta keretaláírás, vagy minden dokumentum külön alá van írva benne.
-   Az aláírásoknak időbélyegzettnek, azaz legalább XAdES-T típusúnak
    kell lenniük. Ez minden aláírásra vonatkozik, azaz nem lehet az
    aktában XAdES-BES vagy XAdES-EPES aláírás.
-   Az aláírásokat és az időbélyegeket lehessen valós időben, OCSP
    segítségével ellenőrizni.
-   Minden aláírásnak érvényesnek kell lennie.

A formanyomtatványra vonatkozó speciális ellenőrzési követelmények:

-   "A kérelem formanyomtatványa" vagy "A névfoglalási kérelem
    formanyomtatványa" című dokumentumot formanyomtatványnak
    nevezzük.
-   Az e-akta legfeljebb egy formanyomtatványt tartalmazhat.
-   A formanyomtatvány formátuma kötelezően text/xml, application/xml
    vagy application/octet-stream(xml).
-   A formanyomtatványnak meg kell felelnie a következő
    sémadefiníciónak:
    https://schema.e-                                                                                                cegjegyzek.hu/schema/cegnyomtatvany/cegnyomtatvany-20230820.xsd
    (2023. augusztus 20-tól 2024. április 30-ig)
    https://schema.e-                                                                                                cegjegyzek.hu/schema/cegnyomtatvany/cegnyomtatvany-20240101.xsd
    (2024. január 01-től; 2024. május 01-től kizárólagosan)

-   Ha egy beágyazott dokumentum címe "A közzétételi költségtérítés 
    megfizetésének igazolása" vagy "Az illeték megfizetésének igazolása",
    akkor a dokumentum formátuma csak e-akta lehet.

A többi dokumentum formátuma a következő lehet:
text/plain, application/pdf, application/eszigno3, application/octet-stream(dosszie), application/octet-stream(es3), application/nldossier2, application/octet-stream(pdf),application/vnd.etsi.asic-e+zip(ASIC), application/vnd.etsi.asic-s+zip(ASIC)

Ha egy beágyazott dokumentum e-akta, akkor a következő speciális követelményeknek kell még megfelelnie:

-   A beágyazott e-akta nem tartalmazhat formanyomtatványt.
-   A dokumentumok formátuma ugyanazon típusok közül kerülhet ki,
    mint a külső e-aktában, egy kivétellel: ha az akta az Államkincstártól
    származó fizetési igazolás, akkor abban text/html formátum is
    engedélyezett.

ÚJ! Kft., illetve az egyszemélyes Kft. szerződésmintájának a következő speciális követelményeknek kell megfelelnie:

-   A szerződésmintának meg kell felelnie a következő
    sémadefiníciónak:
    https://schema.e-                                                                                                cegjegyzek.hu/schema/letesitookirat-20240101.xsd
    (2024. január 01-től alkalmazandó)
 -   Az elektronikus nyomtatvány egy pdf-ből, illetve egy benne foglalt xml-ből       áll. A pdf és az xml egyezőségét a Céginformációs Szolgálat záradéka           garantálja, amely a következő módokon érhető el:

          a.) A nyomtatványkitöltő programban biztosított, hogy a generált pdf-re            rákerül a Céginformációs Szolgálat záradéka
          b.) A nyomtatványkitöltő programból lementett xml fájlt a Cégeljárás                Portálra szükséges feltölteni, majd az xml-ből elkészült -                                  Céginformációs Szolgálat záradékát tartalmazó - pdf fájlt szükséges                letölteni
-   A záradékot, illetve az xml-t tartalmazó pdf-et a tagok elektronikus                  aláírásával kell ellátni, ezt követően csatolni az e-aktába
-   További lehetőség a nyomtatványkitöltő programból kinyomtatva a                  szerződésmintát, a tagok által aláírva szkennelve pdf-ként csatolható