Az elektronikus cégeljárásban való részvételhez elengedhetetlen az elektronikus aláírás, illetőleg az időbélyegző használata. Amennyiben ügyfeleink e feltételekkel nem rendelkeznek, számítástechnikai eszközök és szolgáltatások beszerzésére, illetőleg megrendelésére van szükség. Ezek fennállása esetén az ügyvédek részére a Magyar Ügyvédi Kamara ad ki engedélyt az e-cégeljárásban való részvételre.

További információ a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján.

Számítástechnikai feltételek:

-   személyi számítógép Windows XP, Windows Vista vagy
    Windows 7 operációs rendszerrel
-   szkenner
-   Internet kapcsolat (ADSL, kábeles internet, vagy más szélessávú 
    kapcsolat ajánlott a nagy méretű szkennelt képek átvitele miatt).

Aláírás fajtái:

-   Fokozott biztonságú elektronikus aláírás
    Olyan elektronikus aláírás, amely alkalmas az aláíró azonosítására, 
    kizárólag hozzá köthető, az ő befolyása alatt áll és a dokumentumon
    tett valamennyi, az aláírást követő módosítás érzékelhető általa.

-   Minősített elektronikus aláírás
    A fokozott elektronikus aláíráshoz képest annyival több, hogy
    biztonságos aláírás-létrehozó eszközzel hozzák létre és a hitelesítés
    céljából minősített tanúsítványt bocsátanak ki.

-   Időbélyegző
    Ennek alkalmazásával megállapítható, hogy az okiratot mely időpont
    előtt írták alá, így ellenőrizhető, hogy az aláírás érvényes volt-e annak
    keletkezésekor. Ezentúl fontos szerepe van az elektronikus cégeljárás
    keretén belüli határidők megállapíthatóságában is.

Az elektronikus aláírásra vonatkozó követelmények:

-   A Ctv. 36. § (2) bekezdés alapján a cégeljárásban az elektronikusan
    küldött okiratokat minősített elektronikus aláírással és időbélyeggel
    kell ellátni. Ez XAdES-T típusú aláírást jelent, amelyet az e-Szignó
    aláíró programban kell beállítani. A XAdES-T-nél több információt 
    tartalmazó, a későbbi ellenőrzést megkönnyítő aláírás is alkalmazható 
    (XAdES-X-L és XAdES-A típusú).

Az aláíró programnak meg kell felelnie az IM által közzétett műszaki követelményeknek:

-   Az e-akta formátumának meg kell felelnie a http://www.e-
    cegjegyzek.hu/schema/2014/e-cegeljaras2014.xsd
címről elérhető
    sémának.
-   Az e-akta tartalmazzon legalább egy dokumentumot.
-   Az e-aktát alá kell írni. Akkor számít aláírtnak egy e-akta, ha van
    rajta keretaláírás, vagy minden dokumentum külön alá van írva benne.
-   Az aláírásoknak időbélyegzettnek, azaz legalább XAdES-T típusúnak
    kell lenniük. Ez minden aláírásra vonatkozik, azaz nem lehet az
    aktában XAdES-BES vagy XAdES-EPES aláírás.
-   Az aláírásokat és az időbélyegeket lehessen valós időben, OCSP
    segítségével ellenőrizni.
-   Minden aláírásnak érvényesnek kell lennie.

A formanyomtatványra vonatkozó speciális ellenőrzési követelmények:

-   "A kérelem formanyomtatványa" vagy "A névfoglalási kérelem
    formanyomtatványa" című dokumentumot formanyomtatványnak
    nevezzük.
-   Az e-akta legfeljebb egy formanyomtatványt tartalmazhat.
-   A formanyomtatvány formátuma kötelezően text/xml, application/xml
    vagy application/octet-stream(xml).
-   A formanyomtatványnak meg kell felelnie a következő
    sémadefiníciónak:
    http://schema.e-cegjegyzek.hu/schema/cegnyomtatvany20190101.xsd
-   Ha egy beágyazott dokumentum címe "A közzétételi költségtérítés 
    megfizetésének igazolása" vagy "Az illeték megfizetésének igazolása",
    akkor a dokumentum formátuma csak e-akta lehet.

A többi dokumentum formátuma a következő lehet:
text/plain, application/pdf, application/eszigno3, application/octet-stream(dosszie), application/octet-stream(es3), application/nldossier2, application/octet-stream(pdf)

Ha egy beágyazott dokumentum e-akta, akkor a következő speciális követelményeknek kell még megfelelnie:

-   A beágyazott e-akta nem tartalmazhat formanyomtatványt.
-   A dokumentumok formátuma ugyanazon típusok közül kerülhet ki,
    mint a külső e-aktában, egy kivétellel: ha az akta az Államkincstártól
    származó fizetési igazolás, akkor abban text/html formátum is
    engedélyezett.