Az elektronikus törvényességi eljárásban való részvételhez elengedhetetlen az elektronikus aláírás, illetőleg az időbélyegző használata.

Számítástechnikai feltételek:

-   személyi számítógép Windows XP, Windows Vista vagy
    Windows 7 operációs rendszerrel
-   Internet kapcsolat (ADSL, kábeles internet, vagy más szélessávú
    kapcsolat).

Az elektronikus aláírásra vonatkozó követelmények:

-   A Ctv. 72/A. § (4) bekezdés alapján az elektronikus törvényességi
    eljárásban a kérelmeket legalább fokozott biztonságú elektronikus
    aláírással és minősített időbélyeggel kell ellátni.
-   A Ctv. 72/A. § (6) bekezdése alapján a 77. § (1) bekezdés a) és b)
    pontja szerinti kérelmező elektronikus kapcsolattartása során a
    kérelmet szervezeti aláírásával és időbélyegzővel is elláthatja, egyéb
    esetben a kérelmet minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel
    kell ellátni.

Ez XAdES-T típusú aláírást jelent, amelyet az aláíró programban kell beállítani. A XAdES-T-nél több információt tartalmazó, a későbbi ellenőrzést megkönnyítő aláírás is alkalmazható (XAdES-X-L és XAdES-A típusú).

Az aláíró programnak meg kell felelnie az IM által közzétett műszaki követelményeknek:

-   Az e-akta formátumának meg kell felelnie a
    http://www.e-cegjegyzek.hu/schema/2014/cegtorvenyessegi2014.xsd 
    címről elérhető sémának.
-   Az e-akta tartalmazzon legalább egy dokumentumot.
-   Az e-aktát alá kell írni. Akkor számít aláírtnak egy e-akta, ha van
    rajta keretaláírás, vagy minden dokumentum külön alá van írva benne.
-   Az aláírásoknak időbélyegzettnek, azaz legalább XAdES-T típusúnak
    kell lenniük. Ez minden aláírásra vonatkozik, azaz nem lehet az
    aktában XAdES-BES vagy XAdES-EPES aláírás.
-   Az aláírásokat és az időbélyegeket lehessen valós időben, OCSP
    segítségével ellenőrizni.
-   Minden aláírásnak érvényesnek kell lennie.

Az űrlapra vonatkozó speciális ellenőrzési követelmények:

-   Az "Űrlap"című dokumentumot űrlapnak nevezzük.
-   Az e-akta legfeljebb egy űrlapot tartalmazhat.
-   Az űrlap formátuma kötelezően text/xml, application/xml
    vagy application/octet-stream(xml).
-   Az űrlapnak meg kell felelnie a következő sémadefiníciónak: 
    http://schema.e-cegjegyzek.hu/schema/cgturlap20140701.xsd
-   Ha egy beágyazott dokumentum címe "Az illeték megfizetésének
    igazolása", akkor a dokumentum formátuma csak e-akta lehet.

A többi dokumentum formátuma a következő lehet:
text/plain, application/pdf, application/eszigno3, application/octet-stream(dosszie), application/octet-stream(es3), application/nldossier2, application/octet-stream(pdf)