Az elektronikus törvényességi eljárásban való részvételhez elengedhetetlen az elektronikus aláírás, illetőleg az időbélyegző használata.

Számítástechnikai feltételek:

-   személyi számítógép Windows XP, Windows Vista vagy
    Windows 7 operációs rendszerrel
-   Internet kapcsolat (ADSL, kábeles internet, vagy más szélessávú
    kapcsolat).

Az elektronikus aláírásra vonatkozó követelmények:

-   A Ctv. 72/A. § (4) bekezdés alapján az elektronikus törvényességi
    eljárásban a kérelmeket legalább fokozott biztonságú elektronikus
    aláírással és minősített időbélyeggel kell ellátni.
-   A Ctv. 72/A. § (6) bekezdése alapján a 77. § (1) bekezdés a) és b)
    pontja szerinti kérelmező elektronikus kapcsolattartása során a
    kérelmet szervezeti aláírásával és időbélyegzővel is elláthatja, egyéb
    esetben a kérelmet minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel
    kell ellátni.

Ez XAdES-T típusú aláírást jelent, amelyet az aláíró programban kell beállítani. A XAdES-T-nél több információt tartalmazó, a későbbi ellenőrzést megkönnyítő aláírás is alkalmazható (XAdES-X-L és XAdES-A típusú).

Letölthető Tanúsítványprofil
Az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által elektronikusan nyújtott szolgáltatásokban elfogadott, természetes személyek számára kibocsátott végfelhasználói tanúsítványok szerkezetét leíró dokumentum.

Az aláíró programnak meg kell felelnie az IM által közzétett műszaki követelményeknek:

-   Az e-akta formátumának meg kell felelnie a
    http://www.e-cegjegyzek.hu/schema/2014/cegtorvenyessegi2014.xsd 
    címről elérhető sémának.
-   Az e-akta tartalmazzon legalább egy dokumentumot.
-   Az e-aktát alá kell írni. Akkor számít aláírtnak egy e-akta, ha van
    rajta keretaláírás, vagy minden dokumentum külön alá van írva benne.
-   Az aláírásoknak időbélyegzettnek, azaz legalább XAdES-T típusúnak
    kell lenniük. Ez minden aláírásra vonatkozik, azaz nem lehet az
    aktában XAdES-BES vagy XAdES-EPES aláírás.
-   Az aláírásokat és az időbélyegeket lehessen valós időben, OCSP
    segítségével ellenőrizni.
-   Minden aláírásnak érvényesnek kell lennie.

Az űrlapra vonatkozó speciális ellenőrzési követelmények:

-   Az "Űrlap"című dokumentumot űrlapnak nevezzük.
-   Az e-akta legfeljebb egy űrlapot tartalmazhat.
-   Az űrlap formátuma kötelezően text/xml, application/xml
    vagy application/octet-stream(xml).
-   Az űrlapnak meg kell felelnie a következő sémadefiníciónak: 
    http://schema.e-cegjegyzek.hu/schema/cgturlap20140701.xsd
-   Ha egy beágyazott dokumentum címe "Az illeték megfizetésének
    igazolása", akkor a dokumentum formátuma csak e-akta lehet.

A többi dokumentum formátuma a következő lehet:
text/plain, application/pdf, application/eszigno3, application/octet-stream(dosszie), application/octet-stream(es3), application/nldossier2, application/octet-stream(pdf)