A Céginformációs Szolgálat kérelemre elektronikus úton értesítést küld az egyes cégekre vonatkozó alábbi tényekről:

   -    a cégjegyzékbe történt cég bejegyzéséről (változásbejegyzéséről)
        szóló jogerős bírósági határozat meghozataláról,
   -    a Cégközlönyben közzétett valamennyi bírósági közlemény
        megjelenéséről.

A Cégfigyelés szolgáltatás keretében a felhasználók értesítést kaphatnak a figyeltetett cégekkel kapcsolatban a Cégközlöny különböző fejezeteiben megjelent közleményekről, illetve a figyeltetett cégekkel kapcsolatos beadványokról.

Amikor valamelyik figyeltetett céggel kapcsolatosan közzétételi közlemény jelenik meg a Cégközlönyben, vagy a cégnyilvántartásban vezetett adatokban valamilyen változás következik be, akkor a változás tényéről az Igazságügyi Minisztérium Technikai Szolgáltatója elektronikus levelet küld az ügyfél elektronikus postacímére.

Cégfigyelés keretében:

   -    A bejegyzés alatti társaság bejegyzése
   -    Változások közzététele
   -    Elutasító, kijavító és egyéb végzések
   -    Végelszámolási eljárások
   -    Törlések (megszűnések, egyszerűsített végelszámolások)
   -    Csődeljárások
   -    Felszámolási eljárások
   -    Kényszertörlési eljárások
        figyelését lehet kérni.

Ezért a szolgáltatásért cégenként havi 35 Ft költségtérítést kell fizetni, kivéve, ha azt a cég a rá vonatkozó tények tekintetében kéri, valamint, ha az értesítés megküldését 10, vagy kevesebb cégre vonatkozóan kéri. Ez esetben az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs Szolgálata részére költségtérítést nem kell fizetni.

(A feltüntetett ár nem tartalmazza a Technikai Szolgáltató által meghatározott Adattovábbítási Szerződés alapján fizetendő díjakat.)

A cégfigyelés igénybevételéhez regisztráció (egyedi on-line szerződéskötés) szükséges. A Szolgáltatóval kötendő adattovábbítási szerződés megkötésekor jelezni kell, ha kizárólagosan a cégfigyelést kívánják megrendelni.