--> Személyesen

--> Postán

--> E-mail

--> Cégfigyelés

 

A Céginformációs Szolgálat által nyújtott céginformációs szolgáltatások részletes szabályait, valamint azok költségtérítéseit a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről szóló 1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet szabályozza.

Külföldi ügyfelek esetében a céginformációs szolgáltatás rendje megegyezik a belföldi ügyfelekre vonatkozó eljárásrenddel. A külföldről történő költségtérítés-fizetés lebonyolításának akadálya nincs. A fizetés banki átutalással történhet a devizaforgalomban szokásos módon - ehhez szükséges adatok: Igazságügyi Minisztérium Gazd. Szervezete Magyar Államkincstár IBAN szám: HU11 1003 2000 0181 0039 0000 0000, SWIFT kód: MANE HU HB - Az Igazságügyi Minisztérium a jóváírt összeget az MNB-n keresztül kapja meg az aktuális árfolyamon átszámított forint összegben.

Költségtérítéses céginformáció kizárólag az erre rendszeresített nyomtatványok kitöltése és a kapcsolódó költségtérítés megfizetésének igazolása után kérhető.

Céginformáció típusok:

-    Cégkivonat
-    Cégmásolat
-    Cégbizonyítvány
-    Névjegy
-    Cégnév (korábban névlista)
-    Cégirat
-    Teljes beszámoló
-    Mérleg
-    Eredménykimutatás
-    Kiegészítő melléklet

Céginformáció kérhető:

-    Hiteles (közokirati) formában:
A kiadmány akkor hiteles, ha az Igazságügyi
Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban 
Közreműködő Szolgálat hitelesítő záradékát tartalmazza, valamint 
a kiadmány kiállítóját azonosító bélyegzőjével látja el a másolatot.
A kiadmány = közokirat, amely teljes bizonyító erővel bír.

-    Nem hiteles (nem közokirati) formában:
A kiadmány akkor nem hiteles, ha az Igazságügyi
Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban
Közreműködő Szolgálat azt hitelesítő záradékkal nem látja el, de a
kiadmány kiállítóját azonosító bélyegzőjét ráteszi a másolatra. A
kiadmány ebben az esetben tájékoztató jellegű, bizonyító erővel nem
rendelkezik.

Érdeklődés:

A Céginformációs Szolgálat elérhetősége:
Call center:  + 36 (1) 795 5111
(1. menü: beszámolóval kapcsolatos kérdések)
(2. menü: cégeljárással kapcsolatos kérdések)
(3. menü: céginformáció igénylése, ügyfélszolgálat elérhetősége)