A Céginformációs Szolgálat a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem megvizsgálását követően az alábbi fokozott biztonságú elektronikus aláírással, és időbélyegzővel ellátott elektronikus igazolást küldi ki a jogi képviselőnek:

 1.     Informatikailag szabályszerű benyújtás
          Ha a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem informatikai és
          formai
  szempontból szabályszerűen került benyújtásra és
          a kérelem formanyomtatványában feltüntetett adatok
          ellenőrzésére is sikeresen sor került, a Céginformációs
          Szolgálat haladéktalanul továbbítja azt az illetékes
          cégbírósághoz.
  A Céginformációs Szolgálat tájékoztatja
          továbbá a cégbíróságot a Ctv. 38. § szerinti adatigénylés
          eredményéről. Ha a Céginformációs Szolgálat az adatok
          ellenőrzése során hibát észlelt, azonban a kérelem
          visszaküldésének esete nem állt fent, megjelöli a hibásan
          feltüntetett adatot is. A Céginformációs Szolgálat a kérelem
          megérkezéséről, és arról, hogy azt továbbította a
          cégbírósághoz, a kérelem cégbírósághoz való sikeres
          továbbításával egyidejűleg elektronikus igazolást küld a
          jogi képviselőnek.


 2.     Informatikailag hibás vagy hiányos benyújtás
          Ha a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem 
          formanyomtatványa és mellékletei informatikai vagy formai
          szempontból hibásak vagy hiányosak, nem tartalmazzák
          megfelelően a Ctv. 44. §-ban foglalt adatközléshez
          szükséges adatokat, továbbá ha a Ctv. 38. § szerinti
          adatigénylés eredményeként megállapítható, hogy a
          formanyomtatványban elírásnak nem tekinthető érdemi
          hiba szerepel, a Céginformációs Szolgálat a kérelmet
          elektronikus igazolással együtt a jogi képviselőnek
          visszaküldi.
  Ebben az esetben a bejegyzési
          (változásbejegyzési) kérelmet be nem nyújtottnak kell tekinteni.

Megújul az informatikai vizsgálat a cégeljárásban, amely 2022. április 11-étől kezdődően fokozatosan kerül bevezetésre. Az informatikai vizsgálat eredménye továbbra is e-aktában, aláírva kerül kiküldésre, azonban PDF dokumentumban kerül megjelenítésre.

Újdonság, hogy a PDF tartalmazza valamennyi lefuttatott ellenőrzést, azonban helyes küldemény esetében azzal a megjelöléssel, hogy a kérelem továbbításra került az illetékes cégbíróságra. Hibás kérelem esetén a lefuttatott ellenőrzéseket megelőzően a hibák külön is kiemelésre kerülnek, illetve felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kérelem nem került továbbításra a cégbíróságra, be nem nyújtottnak kell tekinteni.