A cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelemben kétféle irat szerepelhet:

1. Eredetileg papír alapú okiratok szkennelt formában, minősített 
    elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátva
    Ebben az esetben a papír alapú cégiratok elektronikus okirati
    formába való átalakítása szükséges. A jogi képviselő feladata a 
    bejegyzési kérelem mellékletét képező, nem általa készített okiratok
    (pl: tulajdoni lap, hatósági engedély) elektronikus okirati formába
    történő átalakítása.

    Ez a gyakorlatban a papír alapú iratok szkennelését és (ha a törvény
    eltérően nem rendelkezik) minősített elektronikus aláírással, valamint
    időbélyegzővel való ellátását jelenti.
    A szkennelésre vonatkozó műszaki követelmények:
    -      A szkennelt képeket kizárólag abban az esetben fogadja el a
           cégbíróság, ha azon az eredeti papír alapú okirat szövege jól
           olvasható.
    -      A szkennelt dokumentumok legalább 300 dpi felbontásúak legyenek.
    -      A szkennelt kép fekete-fehér legyen, tehát ne színes és ne
           szürkeskálás.
    -      A szkennelt dokumentum PDF formátumú lehet.
    -      A szkennelt dokumentum lehetőleg ne tartalmazzon üres
           oldalakat, azaz kétoldalas szkennelésnél az üres oldalak
           elhagyandók.
    -      Szkennelés után ellenőrizze a szkennelt dokumentum méretét. Ha a               fájlméret oldalanként többszáz kB vagy 1 MB-nál is több, akkor                       ellenőrizze a szkenner beállításokat és szkennelje újra a                                 dokumentumot. Javasoljuk, hogy az összes fájl mérete együttesen ne             haladja meg a 25 MB-ot.

    A papír alapú cégiratok megőrzése és bemutatása
    A jogi képviselő az eredetileg nem elektronikus formában készült
    okiratok megőrzéséről az ügyvédi tevékenységekről szóló 2017. évi
    LXXVIII. törvény 46. § alapján, illetve a közjegyzőkről szóló 1991. évi
    XLI. törvény 158. § - 160. §-ban szabályozott módon gondoskodik. A
    jogi képviselő köteles a papíralapú okiratot a cégbíróság felhívására
    bemutatni az elektronikus okirattal való egyezőség megállapítása
    érdekében, ha e tekintetben a cégbíróságnak kételye merül fel. A jogi
    képviselő tevékenységének befejezésekor az ügyvédi/közjegyzői
    levéltár veszi át az őrzési és a bemutatási feladatokat.

2. Eredetileg elektronikus formában létrehozott okiratok, ha azokat 
    az okirat aláírói minősített elektronikus aláírással és 
    időbélyegzővel látták el
    Elektronikus okiratok is közvetlenül csatolhatóak az elektronikus 
    bejegyzési kérelemhez, ha azokat az aláírók minősített elektronikus
    aláírással és időbélyegzővel látták el.

    A csatolt okiratok formátuma sima szöveg (text) és PDF lehet, vagy
    olyan ES3 kiterjesztésű elektronikus akta, amelyben az előzőleg
    felsorolt formátumú iratok szerepelnek.
    Amennyiben az okiratokat papíron is aláírják (pl. a cég
    tulajdonosai), akkor az aláírt papír okiratokat kell szkenneléssel PDF
    formátumú elektronikus okirattá alakítani.

    A szkennelt okiratok és az elektronikus úton keletkezett okiratok
    vegyesen is szerepelhetnek az elektronikus kérelemben.

A kérelmek kitöltéséhez használható bármely a kitöltést elősegítő program, mely megfelel az IM rendelet mellékletében foglaltaknak, ill. a honlapon közzétett sémadefinícióknak.