A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V.18.) IM rendelet mellékletében megtalálható 2023. augusztus 20-tól hatályos szerződésminták az alábbi linkeken érhetőek el:

-   Az egyéni cég alapító okirat mintája
-   A betéti társaság szerződésmintája
-   A közkereseti társaság szerződésmintája
-   A zártkörűen működő részvénytársaság alapszabálymintája
-   Az egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaság alapszabálymintája
-   Végrehajtói iroda szerződésmintája
-   Egyszemélyes végrehajtói iroda alapító okirat mintája

A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V.18.) IM rendelet mellékleteinek, valamint az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 24/2006. (V. 18.) IM rendelet 5. § (2) és (3) bekezdéseinek módosítására tekintettel – amennyiben a korlátolt felelősségű társaság szerződésmintát alkalmaz –, a létesítő okiratot (társasági szerződés, alapító okirat) 2024. január 01-től  elektronikus nyomtatványon kell elkészíteni. Kérjük érdeklődjön a nyomtatványkitöltő program szolgáltatónál.

További információ: Elektronikus cégeljárás →  Technikai feltételek (https://ceginformaciosszolgalat.kormany.hu/technikai-feltetelek