Céginformáció iránti kérelem elektronikus úton is benyújtható, amelyet legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátni. Amennyiben az igénylő nem rendelkezik ilyen szintű aláírással a Céginformációs Szolgálat az azonosításra visszavezetett dokumentum-hitelesítéssel (AVDH) ellátott dokumentumokat is befogadja, amelyről bővebb információt a https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/avdh.html oldalon talál.

Elektronikus úton kérhető céginformációk:

Közokirat * Nem közokirat **
Cégkivonat: 1980 Ft 450 Ft
Cégmásolat: 3180 Ft 630 Ft
Cégbizonyítvány: 1380 Ft 360 Ft
Névjegy: 1080 Ft 270 Ft
Cégnév: 780 Ft 480 Ft
Cégirat: 1080 Ft/irat 630 Ft/irat
Teljes beszámoló 1884 Ft 1884 Ft
Mérleg 884 Ft 884 Ft
Eredménykim. 884 Ft 884 Ft
Kieg. melléklet 884 Ft 884 Ft

* Az elektronikus okirat közokiratnak minősül, amennyiben a Céginformációs Szolgálat - a kérelem alapján - azt minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel látja el. Az elektronikus közokirat kiállításával a Céginformációs Szolgálat azt tanúsítja, hogy annak tartalma mindenben megegyezik az eredeti okiratéval. Az elküldött elektronikus közokirat csak elektronikus formában hiteles.
Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy az elektronikus közokirat csak elektronikus formában hiteles, kinyomtatott változatához nem fűződnek jogkövetkezmények.

** A Céginformációs Szolgálat által kiadott elektronikus okirat nem tartalmaz minősített elektronikus aláírást és időbélyegzőt.

A számítógépes rendszer használatának költsége:

Az elektronikus úton szolgáltatott céginformáció költsége tartalmazza a számítógépes rendszer használatának díját is, mely szöveges információt tartalmazó kiadmány esetében bruttó 180 Ft/kiadmány, képi információt tartalmazó kiadmány esetében bruttó 384 Ft/kiadmány.

Elektronikus kérelmek benyújtása:

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy az elektronikus céginformáció iránti kérelmeket a Céginformációs Szolgálat elektronikus levélcímén a cegszolgalat(kukac)im.gov.hu -n fogadja. A kérelmek a honlapon lévő, letölthető nyomtatványokon, fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy AVDH hitelesítéssel ellátva nyújthatóak be. A kérelemhez mellékelni szükséges a kért céginformáció költségtérítés befizetésének igazolását.

Költségtérítés befizetése elektronikus úton:

    -   A kérelem benyújtását megelőzően a Céginformációs Szolgálat
        honlapjáról letöltött költségtérítési utalványminta a következő
        befizetéshez szükséges adatokat tartalmazza:
             -   az egyedi ügyazonosító számot
             -   a költségtérítési számla számát és tulajdonosának nevét
             -   a költségtérítés összegét
    -   A költségtérítést a költségtérítési utalvány-mintán szereplő adatok
        feltüntetésével elektronikus banki átutalással kell megfizetni a
        kérelem benyújtását megelőzően.
    -   A költségtérítés befizetésének összegéről és időpontjáról a Magyar
        Államkincstár elektronikus úton fokozott biztonságú aláírással
        ellátott igazolást küld.
    -   Ezt az igazolást a céginformációs kérelemhez kell mellékelni.
A legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus kérelmet és a befizetés igazolását a Céginformációs Szolgálat e-mail címére kell elküldeni:
cegszolgalat(kukac)im.gov.hu

Kérelmek teljesítése:

A Céginformációs Szolgálat a kért céginformációt a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül küldi meg papír alapon, vagy elektronikusan az ügyfél által megadott címre.

Költségtérítés visszaigénylése:

Kérelemre a Céginformációs Szolgálat papíralapú formában igazolást állít ki arról, hogy a befizetett költségtérítés nem került felhasználásra, ezért az visszaigényelhető. A Céginformációs Szolgálat az ügyfél kérelmét továbbítja az Igazságügyi Minisztérium Pénzügyi és Számviteli Főosztály számára, amely gondoskodik a fel nem használt költségtérítés visszautalásáról.

Javaslat: Az elektronikus okirat iránti kérelem beadása előtt érdeklődjön annál a szervezetnél, ahová a közokiratot benyújtani kívánja arról, hogy
van-e lehetőség az ily módon továbbított okiratok fogadására.

A fentiek tekintetében a következő telefonszámon lehet érdeklődni:
Call center:  + 36 (1) 795 5111
(1. menü: beszámolóval kapcsolatos kérdések)
(2. menü: cégeljárással kapcsolatos kérdések)
(3. menü: céginformáció igénylése, ügyfélszolgálat elérhetősége)