Céginformáció iránti kérelem elektronikus úton is benyújtható, amelyet legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátni. Amennyiben az igénylő nem rendelkezik ilyen szintű aláírással a Céginformációs Szolgálat az azonosításra visszavezetett dokumentum-hitelesítéssel (AVDH) ellátott dokumentumokat is befogadja, amelyről bővebb információt a https://magyarorszag.hu/avdh oldalon talál.

Elektronikus úton kérhető céginformációk:

Közokirat Nem közokirat
Papíron Elektronikusan Papíron Elektronikusan
Cégkivonat: 3400 Ft 1000 Ft
Cégmásolat: 5700 Ft 1700 Ft
Cégbizonyítvány: 2300 Ft 700 Ft
Névjegy: 1700 Ft 350 Ft
Cégnév: 1200 Ft 1200 Ft
Cégirat: 1700 Ft/irat 1700 Ft/irat
Teljes beszámoló 4600 Ft 4600 Ft
Mérleg 2300 Ft 550 Ft 2300 Ft 550 Ft
Eredménykim. 2300 Ft 550 Ft 2300 Ft 550 Ft
Kieg. melléklet 2300 Ft 550 Ft 2300 Ft 550 Ft

* Az elektronikus okirat közokiratnak minősül, amennyiben a Céginformációs Szolgálat - a kérelem alapján - azt minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel látja el. Az elektronikus közokirat kiállításával a Céginformációs Szolgálat azt tanúsítja, hogy annak tartalma mindenben megegyezik az eredeti okiratéval. Az elküldött elektronikus közokirat csak elektronikus formában hiteles.
Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy az elektronikus közokirat csak elektronikus formában hiteles, kinyomtatott változatához nem fűződnek jogkövetkezmények.

** A Céginformációs Szolgálat által kiadott elektronikus okirat nem tartalmaz minősített elektronikus aláírást és időbélyegzőt.

Elektronikus kérelmek benyújtása:

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy az elektronikus céginformáció iránti kérelmeket a Céginformációs Szolgálat elektronikus levélcímén a cegszolgalat(kukac)im.gov.hu -n fogadja. A kérelmek a honlapon lévő, letölthető nyomtatványokon, fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy AVDH hitelesítéssel ellátva nyújthatóak be. A kérelemhez mellékelni szükséges a kért céginformáció költségtérítés befizetésének igazolását.

Költségtérítés befizetése elektronikus úton:

    -   A kérelem benyújtását megelőzően a Magyar Államkincstár
        honlapjáról letöltött költségtérítési utalványminta a következő
        befizetéshez szükséges adatokat tartalmazza:
             -   az egyedi ügyazonosító számot
             -   a költségtérítési számla számát és tulajdonosának nevét
             -   a költségtérítés összegét
    -   A költségtérítést a költségtérítési utalvány-mintán szereplő adatok
        feltüntetésével elektronikus banki átutalással kell megfizetni a
        kérelem benyújtását megelőzően.
    -   A költségtérítés befizetésének összegéről és időpontjáról a Magyar
        Államkincstár elektronikus úton fokozott biztonságú aláírással
        ellátott igazolást küld.
    -   Ezt az igazolást a céginformációs kérelemhez kell mellékelni.
A legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus kérelmet és a befizetés igazolását a Céginformációs Szolgálat e-mail címére kell elküldeni:
cegszolgalat(kukac)im.gov.hu

A Céginformációs Szolgálat a kért céginformációt kizárólag akkor nyújtja, ha az ügyfél a költségtérítés összegét befizette. Tekintettel arra, hogy a Céginformációs Szolgálattól igényelt céginformációs szolgáltatás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 7. § (2) bekezdése alapján közhatalmi tevékenységnek minősül, amelynek alapján a cégszolgáltatásokért fizetendő költségtérítés ÁFA összeget nem tartalmaz, a Céginformációs Szolgálat az igazolt befizetésről ÁFA tartalom nélküli számviteli bizonylatot állít ki, amelyet a kért dokumentummal együtt bocsát ki.

Kérelmek teljesítése:

   -   személyesen
   -   postán
   -   elektronikus úton

A Céginformációs Szolgálat a kért céginformációt a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül küldi meg az igénylő által választott módon.

Költségtérítés visszaigénylése:

Kérelemre a Céginformációs Szolgálat papíralapú formában igazolást állít ki arról, hogy a befizetett költségtérítés nem került felhasználásra, ezért az visszaigényelhető. A Céginformációs Szolgálat az ügyfél kérelmét továbbítja az Igazságügyi Minisztérium Pénzügyi és Számviteli Főosztály számára, amely gondoskodik a fel nem használt költségtérítés visszautalásáról.

Javaslat: Az elektronikus okirat iránti kérelem beadása előtt érdeklődjön annál a szervezetnél, ahová a közokiratot benyújtani kívánja arról, hogy
van-e lehetőség az ily módon továbbított okiratok fogadására.

A fentiek tekintetében a következő telefonszámon lehet érdeklődni:
Call center:  + 36 (1) 795 5111
(1. menü: beszámolóval kapcsolatos kérdések)
(2. menü: cégeljárással kapcsolatos kérdések)
(3. menü: céginformáció igénylése, ügyfélszolgálat elérhetősége)