Bíróságok, hatóságok és egyéb szervezetek automatikus bejegyzései

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 26. § (9) bekezdése értelmében, illetve az adatátvitel és feldolgozás automatizálása érdekében, egyes, a cégjegyzékbe adatokat bejelentő szervezetek elektronikus űrlap megküldésével tesznek eleget elektronikus értesítési kötelezettségüknek.

Az elektronikus űrlap megküldése:
Tekintettel arra, hogy a jogszabály alapján a Céginformációs Szolgálat feladata az űrlap tartalmi és formai elemeinek honlapján történő közzététele, kizárólag az űrlapok elkészítéséhez szükséges sémadefiníciók kerülnek publikálásra. Az adatok bejelentéséhez a  Céginformációs Szolgálat nem biztosít űrlapkitöltő alkalmazást. 

Az okirati hitelesség érdekében az elektronikus űrlap megküldése e-akta formátumban történik, elektronikus aláírással ellátva.

Az e-aktában szerepelnie kell a sémadefiníciónak megfelelő 1 darab XML fájlnak. Amennyiben szükséges a bejegyzés adatait igazoló okirat(ok) az űrlaphoz mellékletként PDF formátumban csatolható(ak). A mellékletként csatolt irato(ka)t anonimizált formában kell csatolni úgy, hogy abban az érintett természetes személy nevén túl további személyes adat ne legyen megismerhető.

Az e-aktát legalább XAdES-T típusú (időbélyeges) fokozott biztonságú vagy minősített keretaláírással kell ellátni. Az aláíró tanúsítvány lehet az EIDAS szerinti személyes aláíró tanúsítvány is, illetve az EIDAS szerinti bélyegző (szervezeti) tanúsítvány is. Az aláírásnak érvényesnek kell lennie.

Az  e-aktát Hivatali Kapun keresztül a CEGSZOLG rövid nevű, 602744715-ös KRID-jú hivatali kapunak címezve lehet beküldeni.

Űrlapsémák:
    29. Jogerős bejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránti per adatai
    30. A létesítő okirat érvénytelenségének megállapítása iránti per adatai
    31. A társasági határozat felülvizsgálata iránti per adatai
    33. A bírósági végrehajtás adatai
    34. A biztosítási intézkedés adatai
    35. A cég tagja (részvényese) vagyoni részesedésének lefoglalása
    37. A büntetőjogi intézkedés adatai

    55. Korlátlanul felelős személy adatai
    61. A cég tagja (részvényese) vagyoni részesedésének
          büntetőeljárásban alkalmazott zár alá vétele

Bővebb információt a küldendő e-akták tartalmáról, a beküldés folyamatáról, az adott feladó által küldhető adatok köréről és a fogadó rendszer által visszaadott nyugták formátumáról az innen letölthető specifikációban olvashat.

Letölthető Tanúsítványprofil
Az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által elektronikusan nyújtott szolgáltatásokban elfogadott, természetes személyek számára kibocsátott végfelhasználói tanúsítványok szerkezetét leíró dokumentum.

(Kizárólag tájékoztatás céljából az űrlapok pdf formátumban innen tölthetőek le. Fontos, hogy ezen űrlapok beküldésre nem alkalmasak.)

Menü

Főoldal

Navigáció