Jogi háttér

--> Fogalom meghatározások

--> Cégalapítással kapcsolatos tájékoztató

 

Jogszabályok:

-   2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
-   2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról 
és a végelszámolásról (Ctv.)
-   2000. évi C. törvény a számvitelről
-   1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet a Céginformációs és az Elektronikus
Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a
céginformáció költségtérítéséről
-   47/2007. (X.20.) IRM rendelet az ingyenes céginformációról
-   25/2006. (V.18.) IM rendelet az illeték és a közzétételi költségtérítés 
elektronikus úton történő megfizetéséről a cégeljárásban és
más cégügyekben
-   24/2006. (V.18.) IM rendelet az elektronikus cégbejegyzési eljárás és
cégnyilvántartás egyes kérdéseiről
-   22/2006. (V.18.) IM rendelet a Cégközlönyben megjelenő
közlemények közzétételéről és költségtérítéséről
-   21/2006. (V.18.) IM rendelet a cégbejegyzési eljárás és a
cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

Menü

Főoldal

Navigáció