Közfeladatot ellátó szervek

Az egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerűsítéséről szóló 2012. évi LXXXV. törvény módosította a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Cégtörvény) 15.§-ának (3) bekezdését, erre tekintettel a törvény hatályba lépését követően a céginformációs szolgálat a közfeladatot ellátó szervek részére - közfeladat megjelölése mellett - ingyenesen bocsátja rendelkezésre a kért céginformációt.
Esetükben sem az adatszolgáltatás sem az adattovábbítás nem köthető díjfizetéshez.

Az ingyenes céginformáció szolgáltatás a Ctv. 15. § (3) bekezdésben meghatározott szervek részére elérhető: https://gov.e-cegjegyzek.hu

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Cégtörvényben biztosított ingyenesség kizárólag a cégjegyzék adatokhoz való hozzáférést fedi le, egyéb értéknövelt szolgáltatást (pl. cégfigyelés, különböző szempontok szerint leválogatott adatok, közvetlen gépi kapcsolat kialakítása, stb.) nem.

Az ingyenes adatszolgáltatás és adattovábbítás biztosításának az alábbi technikai és adminisztratív feltételei vannak:

1.    Minden egyes felhasználó részére be kell szerezni egy chipkártyára
kibocsátott ún. autentikációs tanúsítványt:
-    chipkártya - egyszeri költség (praktikusan lehet ugyanaz a kártya
is, amely az elektronikus aláírást magában foglalja, de magához az
adatbázishoz való hozzáféréshez nincs szükség elektronikus
aláírásra),

-    kártyaolvasó készülék - egyszeri költség,
-    autentikációs tanúsítvány - évente felmerülő költség.
2.    A felhasználóknak regisztrálni kell az Igazságügyi
Minisztérium OCCR-ét üzemeltető Technikai Szolgáltatónál.

Amennyiben rendelkezik már chipkártyával és megfelelő autentikációs tanúsítvánnyal, úgy nincs szükség új eszközök beszerzésére.
Kérjük, hogy a tanúsítvány megfelelőségéről érdeklődjön hitelesítés- szolgáltatójánál.

Letölthető Tanúsítványprofil
Az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által elektronikusan nyújtott szolgáltatásokban elfogadott, természetes személyek számára kibocsátott végfelhasználói tanúsítványok szerkezetét leíró dokumentum.

A regisztráció során a Technikai Szolgáltatóhoz a következő dokumentumok benyújtása szükséges:

1.    Az autentikációs tanúsítványt kibocsátó hitelesítés-szolgáltató
nyilatkozata, hogy
a.) az autentikációs tanúsítványhoz tartozó titkos kulcsot a szolgáltató
olyan eszközre (kártyára) bocsátotta ki, amelyről a tanúsítványhoz
tartozó titkos kulcs nem másolható és a titkos kulcs nem létezik több
példányban,
b.) a tanúsítványt hordozó eszközt (kártyát) személyes találkozás
alkalmával adta át a szolgáltató közvetlenül a tanúsítványban
szereplőszemély részére.
2.    Igazolás arról, hogy a felhasználó a Cégtörvény 15. §-ának (3)
bekezdése hatálya alá tartozik.
a.) A honlapról letöltött nyilatkozat arról, hogy az igénylő szervezete
a Cégtörvény 15. § (3) alá tartozik. (Nem szükséges ismét elküldeni,
amennyiben az igénylő szervezete már küldött ilyen nyilatkozatot.)
b.) Munkáltatói igazolás, amely igazolja, hogy az igénylő ezen
szervezet munkatársa.
3.    Az igénylő neve és elérhetőségei (cím, telefon, email cím)
4.    Maga az autentikációs tanúsítvány (nem a titkos kulcs)

A felsorolt dokumentumok elektronikus vagy papír alapú benyújtását követően a Technikai Szolgáltató haladéktalanul regisztrálja az ügyfél tanúsítványát a céginformációs rendszerben.

Az autentikációs tanúsítvány megadását követően az OCCR használata megkezdhető.

Kérjük, hogy a regisztrációval egyidejűleg a korábbiakban megkötött on-line céginformáció igénybevételére vonatkozó szerződését (Adattovábbítási Szerződés) a Technikai Szolgáltatónál felmondani szíveskedjék.

A Technikai Szolgáltató elérhetőségei:
Microsec Zrt.
1033 Budapest, Ángel Sanz Briz út 13.
tel.: (1) 505-4444
fax: (1) 505-4445
email: info(kukac)e-szigno.hu

Menü

Főoldal

Navigáció