Cégbírósági elektronikus kommunikáció hivatali kapun keresztül

A cégbíróságra küldendő beadványt a CEGSZOLG rövid nevű (602744715 KRID) hivatali kapun keresztül egy elektronikusan aláírt e-aktában kell beküldeni.
Az e-aktában szerepelnie kell a sémadefiníciónak megfelelő 1 darab XML fájlnak, amennyiben szükséges további PDF dokumentumok csatolható(ak). Az e-aktát legalább XAdES-T típusú (időbélyeges) fokozott biztonságú vagy minősített keretaláírással kell ellátni. Az aláíró tanúsítvány lehet az EIDAS szerinti személyes aláíró tanúsítvány is, illetve az EIDAS szerinti bélyegző (szervezeti) tanúsítvány is. Az aláírásnak érvényesnek kell lennie.

Az e-aktát közvetlenül, további átalakítás, vagy csomagolás nélkül kell feladni a hivatali kapun keresztül.

A beküldött fájlt a Cégszolgálat rendszere megvizsgálja. Amennyiben nem e-akta került küldésre, a beadvány elutasításra kerül, e-akta küldése esetén informatikai vizsgálat elvégzésére kerül sor.
Az informatika vizsgálat eredményéről minden esetben egy digitális tértivevény kerül kiküldésre a küldő félnek. Amennyiben a vizsgálat valamilyen hibát talál, a tértivevénybe csatolt html fájlban felsorolásra kerül az összes talált hiba. Ilyenkor az e-akta nem kerül továbbításra a cégbíróság irányába, a küldést a hibák javítása után meg kell ismételni. Ha a vizsgálat nem talált hibát, a tértivevénybe ennek ténye kerül feltüntetésre, valamint ezzel egy időben az e-akta továbbításra kerül a cégbíróság felé.

Bővebb információ található a küldendő e-akták tartalmáról, a beküldéshez szükséges adatokról, a beküldés folyamatáról, a fogadó rendszer által visszaadott válaszokról, illetve az előforduló hibákról az innen letölthető specifikációban

Letölthető Tanúsítványprofil
Az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által elektronikusan nyújtott szolgáltatásokban elfogadott, természetes személyek számára kibocsátott végfelhasználói tanúsítványok szerkezetét leíró dokumentum.

Menü

Főoldal

Navigáció