Elektronikus cégeljárás

--> Technikai feltételek

--> Eljárás menete / Nyomtatványok ellenőrzése

--> Fizetés az e-cégeljárásban

--> TEÁOR08

--> E-mail címek

--> Helpdesk

--> Fejlesztőknek



A rendszert működtető, az Igazságügyi Minisztérium szervezeti egységeként működő Céginformációs Szolgálat egyik fő feladata, hogy informatikai szempontból ellenőrizze az elektronikus bejegyzési (változásbejegyzési) kérelmet, továbbá megvizsgálja az elektronikus aláírások hitelességét és az elektronikus dokumentumok sértetlenségét, majd az így ellenőrzött elektronikus kérelmet - kiegészítve azt az ellenőrzés eredményével - továbbítja az illetékes cégbíróság ügyfélfogadó irodájára.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény értelmében:

32. § (1) A cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás első és másodfokon elektronikus polgári nemperes eljárás, amelyre a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) szabályait a nemperes eljárás sajátosságaiból eredő eltérésekkel és a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló törvénynek a bírósági polgári nemperes eljárásokra vonatkozó általános rendelkezéseit - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - kell alkalmazni, szünetelésnek azonban nincs helye.
Az eljárás felfüggesztésére
    a) a bejegyzési eljárás folyamata alatt törvényességi felügyeleti
        kérelem benyújtása esetén,
    b) az állami adóhatóság értesítése alapján a cég adószámának
        megállapítása érdekében,
    c) változásbejegyzési eljárásban, illetve a cég bejegyzése esetén,
        amennyiben átalakulás bejegyzése történik, valamint
    d) az elektronikus ügyintézést támogató rendszer kommunikációs
        hibája miatt kerülhet sor.
(2) Az eljárás során csak okirati bizonyítás folytatható le.
(3) Az eljárás során költségkedvezmény nem engedélyezhető.
(4) A cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban a jogi képviselet kötelező.

33. § (4) A cég valamennyi bejelentési kötelezettségét elektronikus úton teljesíti a cégbíróság felé.

35. § (1) A cégbejegyzésre (változásbejegyzésre) irányuló kérelmet a cég székhelye szerint illetékes cégbíróság részére a cégformának megfelelő, a jogi képviselő által aláírt elektronikus nyomtatványon kell - e törvényben meghatározott módon és a mellékletekkel együtt - előterjeszteni.

Menü

Főoldal

Navigáció