Eljárás menete / Nyomtatvány kitöltése és ellenőrzése


Kérelem benyújtása


A törvényességi felügyeleti eljárás elektronikus úton történő kezdeményezése, és az eljárás során a kérelmek, beadványok benyújtása űrlappal történik.

Űrlap elérése: https://cegeljaras.e-cegjegyzek.hu/#/cgt-form

Illeték megfizetése

-   Illeték utalványminta lekérése
-   Az utalványminta kérése során a befizetés igazolására irányuló
    kérelmet a rendszer automatikusan létrehozza.
-   Az utalványmintán szereplő adatok alapján banki átutalással
    kell megfizetni az illetéket.
    Fontos, hogy a közleményben pontosan tüntesse fel a 16 jegyű
    ügyazonosítót.
-   A Magyar Államkincstár a befizetés megérkezte után 1 munkanapon
    belül fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus
    igazolást küld e-mailben a befizetésről.
-   Amennyiben a cégbíróság illeték kiegészítésre hívja fel, úgy az
    "Illeték kiegészítés" utalványminta segítségével tudja azt banki
    átutalás útján kiegyenlíteni.

A MÁK által küldött elektronikus igazolást kell mellékelni a kérelemhez. Figyelem! Ne az elektronikus igazolásban lévő html fájlt mellékelje, hanem a teljes es3 kiterjesztésű e-aktát, különben az igazoláson lévő elektronikus aláírás elvész.

Elektronikus aláírás elhelyezése

-   Amennyiben a kérelmező és a cég nem jogi képviselővel jár el, a Pp.
    szabályaira figyelemmel elegendő, ha fokozott biztonságú
    elektronikus aláírással rendelkezik, hiszen ez a forma biztosítja az
    az írásbeliséget az elektronikus kommunikációban.

-   Ha a kérelmező hatóság, ügyészség, kamara használhat szervezeti
    aláírást is.

-   Ha a felet jogi képviselő képviseli (tekintve, hogy a jogi képviselő
    eljárására a cégbejegyzési eljárás szabályai vonatkoznak)
    minősített elektronikus aláírás használata szükséges.  

Kérelem elküldése

Az e-aktát, amely tartalmazza a kérelmet, illetve a Magyar Államkincstár által a befizetésről küldött elektronikus igazolást is, az illetékes cégbíróság e-mail címére csatolt fájlként kell elküldeni.

A kérelem útja

A kérelmek a Céginformációs Szolgálathoz érkeznek, a benyújtásra vonatkozó határidők szempontjából a Céginformációs Szolgálathoz érkezés időpontja az irányadó.

A Céginformációs Szolgálat a kérelmet az alábbi szempontok alapján vizsgálja:
-   informatikai szempontból: az elektronikus aláírás hitelessége, az
    adatok sértetlensége, az időbélyegző dátuma és hitelessége
    vonatkozásában
-   formai szempontból a 24/2006. (V. 18.) IM rendelet 10/A. § (2)
    bekezdése alapján a cég, illetve, ha a kérelmező is cég, a kérelmező
    adatainak a cégjegyzék adataival való egyezőségét vizsgálja.

Ha a kérelem informatikai és formai szempontból szabályszerűen került benyújtásra, a Céginformációs Szolgálat haladéktalanul továbbítja az illetékes cégbírósághoz. A Céginformációs Szolgálat a kérelem megérkezéséről, és arról, hogy azt továbbította a cégbírósághoz, a kérelem cégbírósághoz való sikeres továbbításával egyidejűleg elektronikus igazolást küld a félnek.

Ha a kérelem és mellékletei informatikai vagy formai szempontból hibásak vagy hiányosak, a Céginformációs Szolgálat az iratokat az elektronikus igazolással együtt visszaküldi. Ebben az esetben a kérelmet be nem nyújtottnak kell tekinteni.

Végzések megküldése

A törvényességi felügyeleti eljárás során hozott végzéseket, egyéb iratokat a cégbíróság a kérelemben feltüntetett elektronikus címre (email-cím), illetve, ha a cégjegyzékben már az elektronikus kézbesítési cím szerepel, e címre küldi meg. Egyéb kérelmező esetén a cégbíróság a törvényességi felügyeleti eljárás során hozott végzéseket, egyéb iratokat a kérelmező által az űrlapon megadott elektronikus levélcímére küldi meg.

Ha a cégbíróság a cég vezető tisztségviselőjével szemben pénzbírság intézkedést alkalmazza, a végzését a vezető tisztségviselő részére postai úton kézbesíti.

2015. január 1. napjáig a törvényességi felügyelet alá vont cég elektronikus kommunikációra nem köteles, azonban ha vállalja az elektronikus kommunikációt, email címet jelenthet be. 2015. január 1-jét követően indult eljárásokban az elektronikus kommunikáció minden cégre kötelező, addig azonban a kérelmezett cég még postai úton kapja meg a küldeményeket.

Menü

Főoldal

Navigáció