A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet (továbbiakban: IM rendelet) 1. § (1) bekezdése értelmében a cég bejegyzésére irányuló kérelmet külön jogszabályban meghatározott elektronikus kérelem formájában (elektronikus nyomtatványon) kell előterjeszteni. A bejegyzési kérelemhez a mellékleteket egy példányban kell benyújtani. A bejegyzési kérelmet és az ahhoz csatolt elektronikus úton létrejött vagy jogi képviselő által elektronikus okirattá alakított mellékleteket minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel kell ellátni.

    1.    Kérelem tartalma

              - iratok

              - adatszolgáltatás a NAV és a KSH felé
              -
illeték, költségtérítés befizetésének csatolása
    2.    Kérelem megküldése

    3.    Elvégzett ellenőrzések

    4.    Céginformációs Szolgálat visszajelzése

    5.    Cégbíróság visszajelzése

    6.    Fel nem használt befizetések visszaigénylése